Nieuws

9 November 2015 FfF NL 3 Comments

Sinds oktober 2015 is Foundations For Farming Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften aan de stichting voor de Nederlandse belasting…