Jezus’ hoop voor Zimbabwe

Posted on: July 3, 2020 Posted by: FfF NL Comments: 0

Jezus’ hoop voor Zimbabwe

Bijna 40 jaar na het ontstaan van de FfF-methode is Foundations for Farming door de overheid van Zimbabwe geroepen om te helpen het land van voedsel te voorzien. De komende maanden moeten 1,8 miljoen gezinnen geholpen worden door te leren hoe ze via FfF voldoende kunnen oogsten om een heel jaar van te leven. Met FfF is hier maar 1/16 hectare, een stukje land van 16×39 meter, voor nodig!

De Zimbabwaanse overheid toonde al een tijdje interesse in FfF. Met de moeilijke omstandigheden van het moment (droogte, sprinkhanenplaag, gebrek aan buitenlandse investeringen en corona, onder andere) is duidelijk dat het anders moet. Het ministerie van landbouw heeft nu officieel een campagne gelanceerd om door het hele land het Pfumvudza-concept te introduceren (de 1/16 hectare). Op 3 juli heeft het Nederlands Dagblad een artikel van ons hierover gepubliceerd.

Een deel van het FfF-team met Pfumvudza-oogst

Foundations for Farming is gevraagd om bijna 5000 extension workers te trainen in Pfumvudza. Acht FfF-medewerkers reizen mee met de medewerkers van de overheid die de 60 districten in Zimbabwe afreizen om deze trainingen te geven. En ze komen met bemoedigende getuigenissen van hoop terug. FfF is al 10 jaar bezig met trainingen geven door het hele land, en de teams komen her en der oud-cursisten tegen. Vaak kunnen ze corrigeren waar trainers van de overheid de fout ingaan, en in een paar gevallen hebben ze zelfs de hele training overgenomen…

Via het FfF-team, de oud-cursisten en Pfumvudza zelf is dit een moment dat Jezus’ hoop te verkondigen aan 1,8 miljoen gezinnen en ze tegelijk duurzaam van voedsel te voorzien. En dat met volledige steun van de overheid. Maar we zien vooral God hier op grootse wijze aan het werk. Aan Hem alle eer!

Zimbabwe heeft meer dan ooit gebed nodig. Het zijn moeilijke omstandigheden en er kan van alles mis gaan. We roepen je op om God te vragen om alle obstakels en tegenwerking weg te doen. Wat hier gebeurt, kan niet door mensen bereikt worden. Het is Gods werk!

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *