In Oeganda werken we onder de naam Father Heart Farming aan duurzame ontwikkeling op basis van de principes van Foundations for Farming. We zijn actief in het dorpje Wairaka, dat zo’n 90 km ten oosten van de hoofdstad Kampala aan het Victoriameer ligt.

Onze contacten in Oeganda zijn begonnen in 2018, toen René en Karine Braakman op uitnodiging naar het land gereisd zijn en FfF-trainingen hebben gegeven. In Wairaka is daarna een team van lokale mensen opgericht.

De poort naar de demonstratietuin

Het team van Father Heart Farming staat onder leiding van Jonathan Musota.  Jonathan heeft voor dominee gestudeerd en is, zoals dat vaak gaat in Afrika, voor zijn levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Hij wil zijn bijbelkennis en onderwijskundige vaardigheden inzetten om mensen duurzaam te helpen, onder meer door ze te leren hoe ze de principes in Gods schepping kunnen gebruiken om een goede opbrengst van hun land te krijgen.

Er is inmiddels een demonstratietuin van 2500 vierkante meter aangelegd om mensen praktijkonderwijs te geven en te laten zien dat de andere manier van werken echt zijn vruchten afwerpt. De opbrengst van deze tuin is voor de helft voor de teamleden die de tuin bewerken, terwijl de andere helft aan wezen en weduwen wordt gegeven.

Jonathan aan het werk in de tuin

We zien in korte tijd al mooie resultaten. Er zijn al tientallen mensen getraind, wat ertoe heeft geleid dat veel gezinnen inmiddels op hun eigen land zelfstandig voldoende voedsel kunnen verbouwen om van te eten, en om geld te verdienen om de kinderen naar school te kunnen sturen.

Het team is er klaar voor om volgende stappen te zetten. Het plan is om een trainingsgebouwtje neer te zetten waar les gegeven kan worden en waar zelf geteelde zaden koel en donker kunnen worden opgeslagen. Ook is het de bedoeling dat er een kleine bibliotheek komt met informatie over de teelt van groenten en fruitbomen. Verder heeft het team als doel om nieuwe trainers op te leiden uit omliggende dorpen om meer mensen uit de regio te kunnen helpen.