Brian Oldrive
Brian Oldreive

Foundations for Farming is ontstaan in Zimbabwe, waar Brian Oldreive een van de meest succesvolle tabaksboeren van het land was. Nadat hij Jezus leerde kennen, stelde hij vast dat het telen van tabak niet verenigbaar was met zijn geloof. Immers, in feite verdiende hij zijn geld met het produceren van gif. Radicaal stopte Brian met tabak en stapte over op voedingsgewassen zoals maïs.

Het bedrijf liep echter niet goed, en na enkele jaren kwam Brian in financiële problemen. De bank wilde alleen bijspringen als hij terug ging naar het produceren van tabak, maar Brian had een belofte gedaan aan God en hield zich daaraan. Met als gevolg dat hij zijn bedrijf kwijtraakte.

Brian vond een baan als bedrijfsleider bij een andere boerderij, maar ook dit bedrijf liep niet goed. Op een dag trok hij de natuur in om God te vragen hoe het nu verder moest. En daar opende God zijn ogen voor de principes die God in de schepping heeft gelegd. In de natuur wordt niet diep geploegd, en er ligt een laag plantaardig materiaal die de grond beschermt.

Terug op de boerderij besloot Brian om deze aanpak op een klein stukje grond uit te proberen, zo goed als hij het maar kon. Vanaf dat jaar maakte de boerderij winst, en in de loop van de jaren groeide het bedrijf uit tot een van de grootste landbouwbedrijven van Zimbabwe. Tegelijk kreeg Brian oog voor de ongelijkheid in zijn land, en liet God hem zien dat zijn inzichten bedoeld zijn om te delen met anderen.

Door de politieke ontwikkelingen in Zimbabwe begin deze eeuw is het bedrijf onteigend en te gronde gegaan. Sindsdien zet Brian zich in om armen te helpen door ze te leren hoe ze hun land kunnen bewerken en een goede oogst kunnen behalen. Inmiddels is de methode, die eerst Farming God’s Way werd genoemd maar omgedoopt is tot Foundations for Farming, over een groot deel van Afrika verspreid en wordt het zelfs wereldwijd gebruikt.

Meer informatie over Foundations for Farming op de volgende website:

www.foundationsforfarming.org