Een boer (Brian Oldreive) in Zimbabwe verbouwde tabak. Nadat hij God leerde kennen kreeg hij een onbehaaglijk gevoel bij het telen van tabak, omdat het andere mensen ziek maakt, terwijl hij er geld mee verdient. Hij dacht dat God van hem vroeg om te stoppen met tabak en startte met het verbouwen van maïs. Hij dacht dat het nu wel goed met hem zou gaan omdat hij nu deed wat God van hem vroeg.
Niets was minder waar, na een tijdje zat hij financieel aan de grond omdat hij slecht oogstte en hoge kosten maakte elk jaar. Dat terwijl hij goed boerde toen hij tabak verbouwde. Dat was ook wat de bank zei toen hij vroeg om een lening; we kunnen die lening aan je geven als je weer tabak gaat verbouwen maar als je maïs blijft verbouwen dan kunnen we je geen lening geven…

Brian Oldrive
Brian Oldreive

Hij kon niet anders dan zijn bedrijf verkopen en te stoppen omdat hij God wilde blijven gehoorzamen. Toen hij bij een andere boer als bedrijfsleider aan de slag kon en het ook daar niet goed ging klom hij op een dag de berg op om God te vragen wat nu het probleem was. Daar in de natuur opende God zijn ogen voor God’s Schepping en welke principes God in de schepping heeft gelegd.
Toen hij terug kwam vroeg hij zijn baas of hij op een andere manier mocht werken, namelijk; Niet alles omploegen maar de grond ongestoord laten en bedekken met alle rest plantmaterialen die kunnen decomposteren en de grond verbeteren. Van een arme boer veranderde hij in een gezegende boer met een bloeiend bedrijf.

Brian Oldreive is zich bewust van de rijkdom die God geeft in de natuur en de potentie die Afrika als continent heeft. Zij dromen dat zo de armoedespiraal van Afrika doorbroken zal worden en mensen mogen leven in harmonie met God. We dromen met hem mee en bidden God dat deze verandering ook in Malawi mag komen. We willen trouwe dienaren zijn van God en zijn ons erg bewust dat deze verandering alleen van Hem kan komen.

Meer informatie over Foundations for Farming op de volgende website:

http://www.foundationsforfarming.org