Financieel verslag

Foundations for Farming is gericht op de allerarmsten in de samenleving. Een van de managementprincipes van Foundations for Farming is ‘geen verspilling’, en dat heeft ook betekenis voor hoe we als stichting Foundations for Farming Nederland met onze financiële middelen omgaan. We vinden het belangrijk dat het geld dat we hebben als stichting, zoveel mogelijk ten goede komt aan de armen, en dat er geen geld verspild wordt. Dit is des te meer belangrijk omdat al onze middelen afkomstig zijn van donaties.

Een goede verslaglegging en verantwoording van de uitgaven hoort hierbij. Sinds een paar jaar verzorgt Zecuur Administratie en Advies te Houten voor ons de jaarrekening.

Op hoofdlijnen zijn de inkomsten en uitgaven van de stichting als volgt:

 

2020 laat een groot saldo zien in inkomsten vs. uitgaven. Dit heeft voor een deel te maken met projectbijdragen die eind 2020 zijn ontvangen en in 2021 worden uitgegeven. Ook heeft de corona-pandemie ervoor gezorgd dat de geplande ‘Crosspoint goes Malawi’-reis niet heeft kunnen doorgaan, terwijl daar wel geld voor ingezameld is. De pandemie is ook de oorzaak van het wel heel lage percentage algemene kosten: in Nederland hebben nauwelijks activiteiten kunnen plaatsvinden. We hopen dat dit in 2021 weer zal veranderen!

Voor de goede orde vermelden we hier ook nog eens dat de financiën van het Epïmatop-project in Suriname voorlopig geheel via onze projectpartner lopen, en daarom niet in de cijfers zichtbaar zijn. We ontvangen in 2021 wel giften voor Suriname, en daar zijn we dankbaar voor; in de cijfers over 2021 zal Suriname dan ook zichtbaar worden.

De complete jaarrekening over 2020 kunt u hier inzien. Ook de jaarrekening over 2018 en 2019 zijn nog beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke informatie over wat we doen? Lees dan eens het verslag over het Maluwa training center dat in 2019 is geopend.