Foundations for Farming is gericht op de allerarmsten in de samenleving. Een van de managementprincipes van Foundations for Farming is ‘geen verspilling’, en dat heeft ook betekenis voor hoe we als stichting Foundations for Farming Nederland met onze financiële middelen omgaan. We vinden het belangrijk dat het geld dat we hebben als stichting, zoveel mogelijk ten goede komt aan de armen, en dat er geen geld verspild wordt. Dit is des te meer belangrijk omdat al onze middelen afkomstig zijn van donaties.

Een goede verslaglegging en verantwoording van de uitgaven hoort hierbij. Sinds een paar jaar verzorgt Zecuur Administratie en Advies te Houten voor ons de jaarrekening.

Op hoofdlijnen zijn de inkomsten en uitgaven van de stichting als volgt:

 

 

In 2021 is meer geld uitgegeven dan er aan giften is ontvangen. Dit heeft te maken met projectbijdragen die eind 2020 zijn ontvangen en in 2021 zijn uitgegeven. Ook in 2021 zijn er giften ontvangen die niet in hetzelfde jaar zijn uitgegeven. Onze algemene kosten waren, net als in 2020, erg laag vanwege de corona-pandemie.

Voor de goede orde vermelden we hier ook nog eens dat de financiën van het Epïmatop-project in Suriname voorlopig geheel via onze projectpartner lopen, en daarom niet in de cijfers zichtbaar zijn. Er zijn in 2021 wel giften voor Suriname ontvangen, waarmee we enkele activiteiten buiten het Epïmatop-project hebben kunnen financieren.

De complete jaarrekening over 2021 kunt u hier inzien. Ook de jaarrekening over 2018, 2019 en 2020 zijn nog beschikbaar.