Financieel verslag

Foundations for Farming is gericht op de allerarmsten in de samenleving. Een van de managementprincipes van Foundations for Farming is ‘geen verspilling’, en dat heeft ook betekenis voor hoe we als stichting Foundations for Farming Nederland met onze financiële middelen omgaan. We vinden het belangrijk dat het geld dat we hebben als stichting, zoveel mogelijk ten goede komt aan de armen, en dat er geen geld verspild wordt. Dit is des te meer belangrijk omdat al onze middelen afkomstig zijn van donaties.

Een goede verslaglegging en verantwoording van de uitgaven hoort hierbij. Sinds een paar jaar verzorgt Zecuur Administratie en Advies te Houten voor ons de jaarrekening.

Op hoofdlijnen zijn de inkomsten en uitgaven van de stichting als volgt:

Met genoegen stellen we vast dat onze overhead in de afgelopen jaren erg laag is, en het streven is om dit ook zo te houden. In 2019 is de post ‘algemene kosten’ wel gestegen. Dit heeft te maken met een aantal activiteiten die we in Nederland hebben uitgevoerd, zoals aanwezigheid bij de Opwekking pinksterconferentie in juni en de organisatie van het Foundations for Farming Symposium in september. De complete jaarrekening over 2019 kunt u hier inzien. Ook de jaarrekening over 2018 is nog beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd in een inhoudelijk verslag van wat we doen? Lees dan het verslag over het Maluwa training center dat in 2019 is geopend.