Trainingen in en vanuit Maluwa

Posted on: July 1, 2020 Posted by: FfF NL Comments: 0

Trainingen in en vanuit Maluwa

Sinds de opening van het Maluwa Training Center vorig jaar zijn er al verschillende trainingen gegeven. Hiervoor hebben we een tweejarig opleidingsprogramma ontwikkeld met verschillende trainingen in Maluwa, maar ook met voldoende ruimte om zelf dingen uit te proberen. Het doel is namelijk niet slechts het overdragen van kennis rond landbouw via de FfF-methode. Vooral willen we mensen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en ze de waardigheid laten ontdekken die past bij beheerders van (een deel van) Gods schepping.

In principe trainen we per dorp, omdat mensen in een dorp een hechte gemeenschap vormen. Op onze website heeft elk dorp een eigen pagina, waar je kunt volgen hoe het FfF-programma verloopt en wie erbij betrokken zijn. Zo hebben we nu informatie over Nkhudzi Bay (via de stichting Hart voor Malawi) en over Tung’ande.

 

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid in Malawi alle scholen gesloten, en met het Maluwa Training Center conformeren we ons aan deze richtlijn. De trainingen hebben daarom een tijdje stil gelegen. Wel is Johannes onlangs naar de dorpen gereisd om een trainingen in compost maken te geven. Dit kon niet langer meer wachten, want in de droge tijd die nu is aangebroken, zal er snel te weinig groen materiaal meer beschikbaar zijn om compost mee te maken. We hopen dat het centrum in Maluwa snel weer open kan gaan, want er zijn verschillende groepen die uitkijken naar hun volgende training!

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *