Champs conferentie in Malawi

Posted on: April 29, 2020 Posted by: FfF NL Comments: 0

Champs conferentie in Malawi

Van 18 tot 21 maart werd voor de eerste keer een Champs conferentie gehouden in Malawi. ‘Champs’ brengt mensen uit het hele land bij elkaar die Foundations for Farming toepassen. De eerste Champs Malawi had ruim 70 deelnemers.

Het doel van Champs is om mensen te bemoedigen en om een familieband te kweken. Dat is nodig, want veel mensen die FfF toepassen, ondervinden problemen omdat ze anders zijn dan hun omgeving. Bij Champs komen ze erachter dat ze in hun dorp misschien een uitzondering zijn, maar dat er in Malawi veel meer mensen zijn die hetzelfde doen als zij.

In de ochtenden waren er sprekers en discussiemomenten. Ook was er tijd voor veel organisaties om hun getuigenis te geven en om samen God te aanbidden en te prijzen voor alles wat Hij doet. De middagen werden gevuld met workshops over onderwerpen als natuurlijke medicijnen en het telen van groenten.

Het was bijzonder en bemoedigend om de vele getuigenissen te horen over hoop en verandering. Zo vertelde iemand: “Vroeger keken de mensen op me neer, ik was arm en had geen waarde voor de anderen. Nu komen ze naar me toe en vragen ze hoe het kan dat ik nu zoveel oogst. Dan leg ik ze uit dat het komt door wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Door Foundations for Farming kan ik nu mijn gezin van eten voorzien.

Een andere deelnemer getuigde: “Ik heb geleerd dat de oplossing in mijn handen ligt. Wanneer ik werk dan gebeurt er veel, maar wanneer ik moedeloos ben en niks doe, dan gaat het bergafwaarts met me. Gelukkig heeft God mij laten zien wat ik allemaal kan. Nu zet ik me in voor mijn gezin en kan ik ook anderen tot een voorbeeld zijn.

Een derde vertelde dat hij had gezien hoe één persoon een heel dorp beïnvloedde,, en dat het goed was dat die ene persoon de mogelijkheid kreeg om de boodschap van God en van Foundations for Farming te horen. Hij daagde ons uit om te ontdekken wie God op onze weg plaatst, zodat we die ene persoon kunnen helpen. Wanneer we luisteren naar God zal er meer beweging ontstaan, maar het begint klein.

We bidden dat dit een jaarlijkse conferentie mag worden van bemoediging en lofprijzing.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *