FfF trainingscentrum Suriname: de eerste velden zijn ingezaaid

Posted on: April 24, 2024 Posted by: Michiel Rozema Comments: 0

FfF trainingscentrum Suriname: de eerste velden zijn ingezaaid

Sinds september vorig jaar wordt in Suriname op het terrein van Lob Makandra gewerkt aan de ontwikkeling van een trainingscentrum. De eerste paar maanden zijn besteed aan de aanleg van een weg naar het perceel waar de demonstratievelden gaan komen. Sinds begin dit jaar wordt het perceel voorbereid: gras en onkruid zijn verwijderd en de lijnen voor enkele velden zijn uitgezet.

In maart zijn Jennifer Wong Swie San en Serge Andre vanuit Suriname naar Zimbabwe gereisd om daar opgeleid te worden tot FfF trainer. Beiden zijn nu gecertificeerd trainer! Jennifer heeft de leiding over het trainingscentrum en Serge focust op het bereiken van dorpen in het binnenland. Op de foto poseren Jennifer en Serge met Darryl en Hazel Edwards, de leiders van het FfF-centrum in Zimbabwe.

Inmiddels zijn er drie velden klaargemaakt met plantgaten en bodembedekking. Door El Nino laat de regentijd nog op zich wachten, maar nu komt het goed uit dat het centrum aan een kanaal ligt: door water op te pompen kan er toch gezaaid worden. Twee velden zijn met maïs ingezaaid, en eén met groenten.

Nu, twee weken later, begint de maïs al mooi op te komen!

Er is dus veel enthousiasme, en eerder al konden we melden dat er veel belangstelling voor Foundations for Farming is. We zien hier Gods zegen over deze activiteiten! We zijn nog wel op zoek aan aanvullende financiële middelen voor de verdere opbouw van het centrum. Helpt u mee?

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *