Veel belangstelling voor ons trainingscentrum in Suriname

Posted on: January 3, 2024 Posted by: FfF NL Comments: 0

Veel belangstelling voor ons trainingscentrum in Suriname

Vrijdag 8 december werd in het conferentiecentrum van Lob Makandra een Expert Informatie bijeenkomst gehouden waar een dertigtal belangstellenden een eerste introductie kregen over de visie en plannen van Foundations for Farming in Suriname.

 

We werden verrast door de komst van de minister van Openbare Werken die erg veel belangstelling toonde voor wat we van plan zijn te gaan doen. In de afgelopen maanden hebben we overleg met hem gevoerd over de technische staat van de pompen in het gemaal dat de waterstand in het ons omringende kanaal beheert. We kregen zijn toestemming om het stuk grond dat bij dit pompgemaal behoort en de dam die daarlangs ligt mee te kunnen nemen in ons project voor het opzetten van ons Trainings Centrum voor Foundations for Farming.

Tijdens de bijeenkomst hebben we als trainer en aspirant trainers van Foundations for Farming in Suriname de visie voor de komende jaren toegelicht. Dankbaar hebben we gebruik kunnen maken van een aantal video presentaties vanuit Zimbabwe. Jennifer en Serge, onze beoogde trainers, hadden een duidelijk verhaal hoe zij gemotiveerd zijn geraakt om de Foundations for Farming methodiek te promoten in Suriname door wat zij in de praktijk reeds hebben gezien.

Na elke presentatie was ruimte voor vragen. Hierbij ontstond een goed gesprek over de inhoud van Foundations for Farming. Ook tijdens de maaltijd ontstonden mooie gesprekken.

Het werd een goede bijeenkomst. Zo beginnen we ons netwerk op te bouwen in Suriname.

 

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *