maluwa wordt rijk gezegend

Posted on: October 4, 2023 Posted by: FfF NL Comments: 0

maluwa wordt rijk gezegend

In september 2023 was het weer feest in het opleidingscentrum Maluwa in Malawi. 58 boeren hebben de complete training afgerond in hun 2e jaar. Op bijgevoegde foto treffen we de uitnodiging aan voor de uitreiking van de diploma´s. Het Maluwa opleidingscentrum behaald mooie resultaten onder de leiding van Midess. Zij heeft als Malawische het stokje van Johannes Bos, die het opleidingscentrum heeft opgericht voor Foundations for Farming, overgenomen. De groep 1e jaars studenten bestaat uit 83 boeren. Een geweldig aantal!! Zij hebben in september de 1e jaarstraining met goed gevolg afgerond en een certificaat ontvangen.

Het is prachtig dat God het werk van Foundations for Farming in Malawi de afgelopen tijd op een wonderlijke wijze rijk zegent.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *