FfF Suriname in actie

Posted on: October 18, 2023 Posted by: FfF NL Comments: 0

FfF Suriname in actie

Het werk in Suriname is volop in ontwikkeling. De halfjaarlijkse ”droge tijd” is aangebroken.  Er kan worden gewerkt op het land!! We zijn God dankbaar dat er een start kan worden gemaakt. De helft van de benodigde financiën is binnen!

Op het terrein van Lob Makandra in Paramaribo zijn de voorbereidingen gestart voor het ontwikkelen van een FfF trainingscentrum. De FfF methode is ontwikkeld in zuidelijk Afrika, Zimbabwe. Het heeft zich al in diverse klimaatzones bewezen. We zijn benieuwd of er aanpassingen nodig zijn in het zeer vochtige klimaat van Suriname met de kleine en grote regentijd. Het terrein is een oude suikerrietplantage. De infrastructuur wordt  aangelegd. Paramaribo ligt laag en heeft een (te)hoog grondwaterpeil. Kanalen worden uitgediept en de drainagebuizen gelegd.

Daarnaast blijven we actief in het binnenland om de mensen daar lokaal te trainen. Jennifer Wong Swie San en Serge Andre zijn samen met Marco op pad geweest om de inheemsen te trainen in de FfF methode om naast voedsel ook de goedheid van God bij de mensen te brengen.

Foundations kan het werk niet alleen. In Suriname gaan we op zoek naar anderen met een christelijk agrarisch hart om te zien hoe we het land nog meer kunnen bereiken. Uw persoonlijke inbreng is ook nodig. Bid met ons mee dat het centrum van de grond komt. Financieel kunt u deelnemen door een gift over te maken met behulp van de QR code. Zie https://foundationsforfarming.nl/doe-mee/

 

U kunt ook gebruikmaken van ons bankrekeningnummer. NL71 RABO 0307212327 t.n.v. Stichting Foundations for Farming Nederland

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *