Voortgang van de training in Peru door Marco

Posted on: July 5, 2023 Posted by: FfF NL Comments: 0

Voortgang van de training in Peru door Marco

Marco Schuurmans, onze trainer in Zuid Amerika, was van 10 tot en met 28 juni op bezoek in het noorden van Peru om op verschillende plaatsen de basistraining van Foundations for Farming te verzorgen. De eerste training vond plaats in een kleine gemeenschap een aantal uren rijden vanuit Piura. We werkten samen met een lokale NGO: ‘Network for International, Sustainable and Integral Development’ (NISID) officieel gevestigd in de hoofdstad Lima. Zij heeft als doel kleine boeren in de omgeving van Piura en Tumbes te organiseren in landbouwcoöperaties. De leider van deze organisatie fungeerde als tolk om de lessen in het Spaans aan te kunnen bieden.

 

De eerste training vond plaats in Villa Miramar, een klein uur rijden vanuit Pueblo Nuovo de Calan. Als praktische oefening werden naast de training een aantal technieken in het open veld gedemonstreerd en werd met de meer dan 25 deelnemers een composthoop gebouwd. Daarna voerde de nachtbus ons team vanuit Piura naar Tumbes van waaruit in Nuevo Progreso, een afgelegen dorp langs de grens met Ecuador, een tweede groep van ruim 20 deelnemers werd getraind.

 

 

 

Last but not least reisde onze trainer naar Huancayo om 12 deelnemers vanuit de Peruaanse NGO Pan de Vida, die een jaar geleden zijn getraind in de basiscursus, een opfriscursus aan te bieden. Niet ongebruikelijk is dat, van hetgeen in de training wordt aangeboden, maar een deel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat, zeker in het begin, (schoonheids-)foutjes worden gemaakt die niet bevorderlijk zijn voor het behalen van het gewenste resultaat. Dat bleek onder meer uit de vele vragen die werden gesteld. Het plan is nu om de komende jaren telkens een korte training aan te bieden om op die manier de vinger aan de pols te houden en de deelnemers steeds meer vertrouwd te laten worden met het werken met de nieuwe principes.

 

 

 

De ervaringen die in deze training werden gedeeld lieten alvast zien dat de mensen onderkennen dat de aangeboden methodiek al leidt tot betere resultaten en motiveert om zich in de komende jaren nog verder te laten bekwamen.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *