Trainingen en indrukwekkende resultaten in Malawi

Posted on: June 8, 2023 Posted by: FfF NL Comments: 0

Trainingen en indrukwekkende resultaten in Malawi

Eind mei 2023 zijn bij het opleidingscentrum Maluwa maar liefst 88 certificaten uitgedeeld aan opgeleide boeren. Zij zijn met succes getraind  in het maken van compost. Door de gevolgde  basis-training  kunnen zij de methode van het natuurlijk beschermen en voeden van de grond toepassen op hun boerderij. Dit levert hen een veel hogere opbrengst aan voedsel op dan ze gewend zijn. Deze verhoging van de voedselproductie bestrijdt hun armoede en maakt hen zelfredzaam.

Na het behalen van dit eerste certificaat komen ze terug op Maluwa voor een training van het verbouwen van mais en soja. Bijgevoegde foto´s tonen een groep die hun certificaat hebben ontvangen en een prachtige oogst aan grote cassave. Cassave is voor hen als aardappelen: het is basisvoedsel, net als mais.

Door de situatie in de wereld stijgen de kosten van voedsel en vervoer enorm. Dit ondanks de enorme inzet van Maluwa de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor de projecten in Malawi vraagt dit van Foundations for Farming te zoeken naar mogelijkheden van extra sponsoring. In 2023 vindt de uitwerking daarvan plaats in overleg met de leiding van het opleidingscentrum Maluwa. Wij vragen hiervoor jullie betrokkenheid en gebed in de wetenschap en het vertrouwen dat God zegent.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *