Terugblik op Opwekking 2023

Posted on: May 31, 2023 Posted by: Michiel Rozema Comments: 0

Terugblik op Opwekking 2023

Tijdens de Opwekking pinksterconferentie hebben we vanuit Foundations for Farming Nederland een seminar verzorgd onder de titel ‘Wereldwijd helpen – zonder te kwetsen’. Ruim 150 mensen zijn afgekomen op het seminar, waar we erg blij mee zijn!

We hadden de taken goed verdeeld. Om te beginnen sprak Michiel Rozema over waarom arme mensen helpen moeilijk is. Het is weliswaar een bijbelse opdracht, maar we moeten er tegelijk rekening mee houden dat we te maken hebben met gebrokenheid – van degene die we helpen, maar ook met die van onszelf. Om goed te helpen, is het belangrijk dat we naast elkaar staan en dat Jezus, die onze gebrokenheid herstelt, alle eer krijgt. Na deze bijdrage gaf Marco Schuurmans een introductie van de Foundations for Farming methode. Hij liet zien dat een verandering in het hart het belangrijkste is: het besef dat we rentmeester zijn over Gods schepping, dat we daarin trouw moeten zijn, maar ook dat we mogen delen van wat God geeft. Het systeem van FfF is gebaseerd op principes uit Gods schepping. We moeten dus geen landbouw doen op een manier die tegen de schepping in gaat, zoals branden en ploegen.

Vervolgens werd een video vertoond, waarin William Tom, hoofd training bij FfF Zimbabwe, vertelde over de impact die FfF heeft in Zimbabwe, zowel op individuen, gemeenschappen, als het hele land. Deze video staat nu ook op de homepage van onze website. René Braakman deelde ervaringen uit Oeganda, waar we samenwerken met het lokale team en gezamenlijk verwonderd raken over de overvloed die God geeft wanneer we Hem volgen in de manier waarop we met het land omgaan. Tenslotte introduceerde Jon Dam de FfF Moeskuip. We ontvingen veel enthousiaste reacties en veel bezoekers hebben een moeskuipsticker meegenomen om zelf een FfF Moeskuip te maken. We hopen daar meer van te horen!

De gebruikte presentatie is hier te vinden: Wereldwijd helpen – zonder te kwetsen.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *