Seminar tijdens Opwekking zondag 28 mei 2023

Posted on: April 26, 2023 Posted by: FfF NL Comments: 0

Seminar tijdens Opwekking zondag 28 mei 2023

Titel:Wereldwijd helpen – zonder te kwetsen 

Gods hart is voor de armen. Armen helpen is niet makkelijk, omdat we al snel boven de ander gaan staan. Het antwoord is Jezus! In hulp aan armen moet Hij centraal staan. In dit seminar maak je kennis met een voorbeeld hoe dit kan: Foundations for Farming. Je leert ook hoe je deze methode thuis kunt toepassen!?www.foundationsforfarming.nl 

?Alle sprekers zijn betrokken bij Foundations for Farming.  

Waarom helpen moeilijk is – Michiel Rozema  

De Foundations for Farming methode – Marco Schuurmans  

How Jesus changes people, communities, and nations – William Tom (FfF Zimbabwe)  

Aan de slag met goede grond – René Braakman & Jon Dam 

? 

Tags:?Armoedebestrijding, Ecologische gerechtigheid, Ontwikkelingshulp, Zending, Evangelisatie 

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *