We kijken terug, maar vooral vooruit

Posted on: January 6, 2021 Posted by: FfF NL Comments: 0

We kijken terug, maar vooral vooruit

2020 stond bol van geduld, volharding, omgaan met teleurstelling en blijven vertrouwen op God. Het helpen van de zwaksten zit in ons bloed. Jezus is ons voorbeeld daarin, zoals Hij Jesaja 61 aanhaalt bij de start van Zijn werk:
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,

Voor Foundations for Farming zijn deze woorden onze leidraad. Ze zijn de motivatie om te blijven geven. We zijn doeners. Dat maakt dat we dit jaar soms bij de pakken neer zaten. Zoekend naar mogelijkheden om toch de mensen die het nodig hebben te blijven steunen.

Plannen aanpassen voor het project in Suriname, Epïmatop, om daarna erachter te komen dat het toch niet mogelijk was. Het leerde ons om te blijven vertrouwen dat ons fundament Jezus is. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. ( 1 Kor 3:11) .

We zagen dat er in Oeganda veel zegen op ons werk, Father Heart Farming, ligt. De bouw van het trainingscentrum vordert gestaag. De mensen daar dragen zelf veel bij aan de groei ervan. Contacten worden uitgebreid.

In Malawi hebben ook grote veranderingen plaatsgevonden. Het project daar wordt overgedragen aan lokale mensen. Het draagvlak zal nog meer groeien. We zien uit naar de mogelijkheden die dat gaat bieden.

Wij vinden het mooi om te zien dat er niet alleen wordt ontvangen door de mensen in Oeganda en Malawi. Daarnaast zit er ook groei in de initiatieven in de landen zelf, het eigenaarschap, zodat de eigenwaarde toeneemt. Mensen voelen zich meer en meer waardevol.

Als we vooruit kijken naar 2021 is dat voor met hoop. Als God het wil, gaan we een nieuwe fase in in Malawi, helpen we onze mensen in Oeganda om zich de FfF-principes verder eigen te maken, en kunnen we (eindelijk!) echt van start in Suriname. Ook kijken we uit naar de ontwikkelingen in Zimbabwe, en naar welke mensen en landen God op ons pad zal brengen. Er is veel werk te doen!

We wensen u Gods zegen en nabijheid in 2021!

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *