Foundation for Farming grootschalig toepassen?

Posted on: August 21, 2019 Posted by: FfF NL Comments: 0

Foundation for Farming grootschalig toepassen?

Het was zo rond 1971 dat ik op de middelbare landbouwschool zat. Heel agrarisch Nederland was bezig met schaalvergroting. ‘Hoe groter, hoe beter’ was de waan van de dag. Dat heeft de landbouw veel opbrengst gebracht. Als ik nu de krant lees en het nieuws volg, moet ik vaak aan die periode terugdenken. Voor innovatie was er destijds EEG-subsidie en dat maakte veel mogelijk. Bedrijven werden groter en voor de zogenaamde gemengde bedrijven was er geen plaats meer. Melkoverschot was en werd weggewerkt door de boterberg. Van mestoverschot was nog nooit gehoord. Zorg voor het milieu stond nog in de kinderschoenen. Al deze gedachten gaan dan door mijn hoofd. Vandaag zijn er melk- en mestquota. Het milieu wordt te zwaar belast door de intensieve veehouderij. Om maar te zwijgen over de bijna monocultuur aan gras en akkerbouwgewassen, met alle problemen van het verdwijnen van insecten en plantenrijkdom.

De roep om een andere invulling van de agrarische sector is dan ook sterk. Elke week zijn er meerdere items in het nieuws waar wordt opgeroepen tot een andere vorm van landbouw. De verleiding bij mij is dan sterk om van de daken te schreeuwen dat er een mooie methode van landbouw is die hierin kan voorzien. De Foundations for Farming-methode!!! De uitgangspunten zijn immers: On time, At standard, Without wastage, With joy.

Mest wordt hergebruikt, organisch materiaal wordt gebruikt als veevoer of als basis voor compost. Er gaat niets verloren. Je zou zeggen: hét gemengde agrarisch bedrijf van de toekomst, doen dus! Grootschalige toepassing zou een groot deel van het milieuprobleem van de sector oplossen.

Toch gaat de Foundations for Farming-methode daar niet primair over. Jezus had een wereldveranderende boodschap, maar toch richtte Hij zich vooral op mensen van weinig aanzien. Om deze mensen weer doel en waarde in het leven te geven. Foundations for Farming helpt de arme mens met een klein stukje grond om de opbrengst op een verantwoorde manier te verbeteren. Mensen worden dan weer zelfvoorzienend en krijgen eigenwaarde. Het leven krijgt weer kleur en anderen worden erdoor gezegend. Een grootschalige toepassing zou voordelen hebben, maar wij blijven ons richten op kleinschaligheid die armen helpt.

Momenteel zijn we bezig om een project in Suriname op te zetten in samenspraak met de mensen aldaar. Het betreft enkele dorpen in het achterland ver van de “bewoonde wereld”. In totaal zo’n 600 mensen. Het doel van dit project is een grotere voedselkeuze te geven naast cassave. De gezondheid van de mensen zal toenemen. Het milieu wordt minder belast door niet steeds een stuk tropisch woud te kappen ten bate van voedselvoorziening. Op termijn kan men dan de meer-opbrengsten gaan verkopen en inkomen genereren. Dit is waar het hart van Foundations for Farming ligt: in navolging van Jezus hart voor de armen hebben. God vraagt van ons dat wij ons bekommeren om de medemens. Dat is wat we met hart en ziel doen.

Dit en meer willen we u vertellen op ons symposium van 14 september. We kunnen dan met elkaar hierover van gedachten wisselen.

Jon Dam

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *