Netwerkbijeenkomst Foundations for Farming Wenen

Posted on: July 23, 2018 Posted by: FfF NL Comments: 0

Netwerkbijeenkomst Foundations for Farming Wenen

Foundations for Farming wordt wereldwijd in steeds meer landen toegepast. Het zwaartepunt ligt daarbij op Afrika en andere tropische gebieden, maar ook in Europa groeit FFF. Wij, van FFF Nederland, hadden al lang het verlangen om met de diverse landen in Europa bij elkaar te komen om elkaar beter te leren kennen, initiatieven van elkaar te zien, en elkaar te inspireren in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Op 25 april zijn Michiel Rozema en ik, Jon Dam, naar Tulln bij Wenen gegaan. Nadat God eerst had voorzien dat er een bijeenkomst werd georganiseerd, konden we op gebed low-budget naar Wenen vliegen. God voorziet!

In Tulln wordt jaarlijks een landbouwconferentie gehouden aan een universiteit, en aansluitend was een FFF-netwerkbijeenkomst georganiseerd. Wij zijn bij deze netwerkbijeenkomst aanwezig geweest. Er waren mensen uit Oostenrijk, Engeland, Schotland en de Verenigde Staten aanwezig, maar ook mensen uit Afrika die verbonden zijn aan de universiteit van Tulln.

Er waren bijzondere verhalen over hoe mensen een “plan for the poor” vormgeven en hoe God voorziet in mogelijkheden daarvoor. In Engeland loopt een prachtig initiatief (http://www.ashburnham.org.uk/) en in Schotland wordt nagedacht over hoe ook lichamelijk gehandicapten zelf gezond voedsel kunnen verbouwen door middel van groentebedden op hoogte en brede looppaden. Vanuit Oostenrijk heeft men de visie om FFF in te zetten om armoede te bestrijden in alle landen langs de Donau.

Bijzonder inspirerend was ook dat kerkleiders uit Oostenrijk aanwezig waren, die de fundamentele roeping herkennen die de kerk richting armen heeft. God heeft in de schepping alles voorzien wat een mens nodig heeft om van te leven en om de ander te helpen. Binnen elke cultuur zijn er mogelijkheden om te doen wat God van ons vraagt in Jesaja 58:

Is dit niet het vasten dat ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken?

Is het niet: je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt rondloopt,

je bekommeren om je medemensen?

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *