Samenwerking met Charity hands: Tree of Life

Posted on: April 9, 2018 Posted by: FfF NL Comments: 0

Samenwerking met Charity hands: Tree of Life

De afgelopen maanden hebben we veel contact gehad met stichting Charity Hands. Dit contact is ontstaan tijdens het Foundations for Farming symposium begin 2017. Charity Hands houdt zich al heel wat jaren bezig met ontwikkelingshulp op christelijke basis, en over en weer is veel herkenning in visie en overtuiging. Charity Hands ziet de methodiek van Foundations for Farming als een heel waardevol instrument voor haar projecten. Charity Hands is onder meer actief in Kameroen, waar verschillende landbouwprojecten lopen. Hierbij ligt de nadruk op zelfvoorzienendheid: het doel is dat projecten op eigen benen komen te staan, zodat geen geld van buitenaf meer nodig is.

De contacten hebben gaandeweg de vorm gekregen van een gezamenlijk initiatief onder de titel “Tree of Life”. Waar Foundations for Farming vooral gericht is op de landbouwmethodiek, verkondiging van het evangelie en managementprincipes voor de boeren zelf, gaat het bij Tree of Life meer om de vraag: hoe kunnen we Foundations For Farming op grotere schaal toepassen, en hoe bereiken we die schaal? Het gaat dan om het opleiden van voldoende FFF-trainers en het ondersteunen van die trainers bij hun werk. Inmiddels is ook stichting Apollos betrokken, die vooral gericht is op het ondersteunen van bijbelscholen in Afrika. Een van de ideeën is om FFF te gaan onderwijzen op bijbelscholen, zodat predikanten en evangelisten FFF kunnen gaan toepassen in hun omgeving.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *