Omgaan met bezit

Posted on: September 27, 2017 Posted by: FfF NL Comments: 0

Omgaan met bezit

“He is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose”

Deze uitspraak is van Jim Elliot (1927-1956), een zendeling die vermoord is door de Ecuadoraanse stam die hij probeerde te bereiken met het evangelie. Het is een uitspraak die je aan het denken zet: hoe sta je tegenover wat je hier op aarde hebt? Zie je jezelf als eigenaar of als beheerder van je bezittingen? En wat betekent dat voor je houding tegenover het ondersteunen van anderen?

In het boek Lucas doet Jezus verschillende uitspraken over bezit, zoals “Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”. Jezus leert ons om bezit te relativeren: je leven hangt er niet van af, en je kan het zomaar kwijt raken. Beter ga je voor iets dat meer waarde heeft. Deze houding behoedt je ervoor om jezelf te verheffen boven wie minder heeft dan jijzelf.

In de Bijbel wordt duidelijk wat de prioriteit is in het koninkrijk van God: Gods hart is voor wie arm en gebroken is. Foundations for Farming wil daar invulling aan geven. Niet alleen door arme mensen te leren hoe ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en zo kunnen ontsnappen uit materiële armoede, maar juist ook door een gezonde houding ten opzichte van bezit te onderwijzen. Als je een goede oogst hebt, kun je ook anderen helpen. Vaak geven juist arme mensen hierin het goede voorbeeld! Op deze manier staan helper en geholpene naast elkaar in wederzijdse liefde en respect.

Foundations for Farming in Zimbabwe heeft een programma waarbij de armsten van de armsten, gehandicapten en mensen die uit de gemeenschap verstoten zijn, worden uitgenodigd op het trainingscentrum in Harare. Zij leren dan over landbouw, maar merken vooral hoe er met ze wordt omgegaan. Vaak is de reactie na twee weken cursus: “We hebben voor het eerst in ons leven gevoeld dat we werkelijk iets betekenen, en dat er van ons gehouden wordt”. Ze hebben de liefde van God gevoeld en gezien.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *