Bestuurswisselingen

Posted on: May 18, 2022 Posted by: Michiel Rozema Comments: 0

Bestuurswisselingen

Na zeven jaar heeft Rini van Veldhuisen onlangs afscheid genomen als penningmeester van de stichting Foundations for Farming Nederland. Rini heeft in die tijd een belangrijke rol gespeeld binnen de stichting. Zo heeft hij de donateursadministratie en incasso beheerd, en meegewerkt aan het professionaliseren van de financiële verslaglegging. Ook was hij eerste aanspreekpunt naar MissieNederland en naar de kerkelijke gemeente ’t Kruispunt in Houten, wat de thuisgemeente was van de familie Bos toen ze in Malawi werkten. We danken Rini hartelijk voor zijn trouwe inzet en zijn God dankbaar voor de zegen die Hij door Rini gaf aan het werk van Foundations for Farming.

Rini wordt opgevolgd door niet één, maar twee bestuursleden. We zijn blij dat we Tim Renger kunnen verwelkomen als onze nieuwe penningmeester, en Gerard van der Woude als algemeen bestuurslid. Met de toename van het aantal landen waar we actief zijn, is deze uitbreiding meer dan welkom!

Hieronder stellen Tim en Gerard zichzelf kort voor.

Gerard:

Ik ben Gerard van der Woude, sinds kort algemeen bestuurslid. Ik woon samen met mijn vrouw Wikje in Zwolle en heb de leeftijd van 66 jaar. De wijze waarop Foundations for Farming mensen helpt aan voedsel in combinatie met het delen van het evangelie spreekt ons sterk aan. Dit is reden dat ik graag betrokken ben bij dit werk.

 

 

 

 

 

Tim:

Ik ben Tim Renger, de nieuwe penningmeester van Foundations for Farming Nederland. In mijn dagelijkse leven studeer ik bedrijfseconomie aan de HAN in Arnhem. Ik ben opgegroeid in een gezin waar zending heel belangrijk was en ben zelf ook een paar jaar het veld in gegaan aan boord van het zendingsschip Logos Hope. Ik ben heel enthousiast om nu bij FfF betrokken te zijn en zie er naar uit als penningmeester te mogen dienen.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *