Kusintha farm bij Mzuzu

Posted on: February 28, 2020 Posted by: FfF NL Comments: 0

Kusintha farm bij Mzuzu

In het noorden van Malawi, in het gebied rond Mzuzu, werken Mark en Ronel Beckett al langere tijd met Foundations for Farming. Tot nu toe deden ze dat vanuit hun boerderij Rose Fall. Deze locatie had echter maar weinig ruimte, waardoor het moeilijk was om mensen ter plaatse te trainen in de FfF-principes.

De mogelijkheid heeft zich voorgedaan om een groter stuk land aan te schaffen. Op dit stuk land van 10 hectare, Kusintha farm, wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een trainingcentrum met voldoende faciliteiten om groepen mensen goede trainingen aan te kunnen bieden.

 

 

 


Net als eerder bij het trainingscentrum in Maluwa wordt gebruik gemaakt van ecostenen. Twee jonge mannen zijn hiervoor aangesteld en opgeleid in het maken van de stenen. Deze kennis is een mooie basis voor ze om als de bouw klaar is, een bedrijfje op te zetten om ook dan hun brood te verdienen. De traditionele manier van bakstenen maken in Malawi levert stenen van slechte kwaliteit op en heel veel restafval, dus de ecostenen zijn een mooie innovatie waar zeker een markt voor zal zijn.

 

Ondanks dat Kusintha farm nog niet echt geschikt is om trainingen te geven, zijn er toch al enkele groepjes langsgekomen voor een training. Daarnaast gaat Mark door met het geven van trainingen op andere locaties. Een verhuizing van Rose Fall naar Kusintha staat voor dit jaar op de planning en komende zomer, een andere parallel met Maluwa, hoopt een groep jongeren uit Houten naar Mzuzu af te reizen om bij Kusintha farm te leren en te helpen.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *