Hope for 500 (Mzuzu)

Posted on: November 9, 2017 Posted by: FfF NL Comments: 1

Hope for 500 (Mzuzu)

Een terugkerend vraagstuk in FFF-projecten is hoe grotere aantallen boeren bereikt kunnen worden. Het is niet alleen nodig om mensen eenmalig te trainen en de boodschap uit te leggen, maar ze hebben ook begeleiding en bemoediging nodig. Rond Mzuzu heeft Mark Beckett het project ‘Hope for 500’ opgezet, met als doel om in twee stappen 500 boeren te bereiken. Stap één is het opleiden van 20 ‘lead farmers’, die begin augustus in vijf dagen alle aspecten van Foundations for Farming geleerd hebben. De lead farmers zijn daarna als trainer terug naar hun woonplaats gegaan, met de opdracht om een veld klaar te maken en een ‘fuel saving stove’ (een vuurplaats die veel minder hout verbruikt) te bouwen. Stap twee is dat de trainers elk 25 boeren in hun omgeving de FFF-principes aanleren en hen ook een veld laten voorbereiden. Als stimulans ontvangen alle boeren die dit volgens een hoge standaard hebben gedaan een pakket zaaigoed voor het veld dat ze hebben voorbereid.

 

 

Eind september hebben Mark en enkele medewerkers een aantal gebieden bezocht waar de trainers actief zijn. Eén trainer bleek de opdracht niet opgevolgd te hebben, maar anderen, bijvoorbeeld in het Enukweni gebied, hebben hard gewerkt: elk heeft een fuel saving stove gebouwd en volgens de standaard zijn veld in orde gemaakt. Een enkeling heeft zelfs compost gemaakt. Zij staan klaar om andere boeren te trainen. In Njuya waren deze trainingen zelfs al achter de rug, en 50 boeren zijn nu bezig om FFF toe te passen op hun eigen velden. Wel waren er klachten dat geiten de bedekking van de grond hadden opgegeten. Dit laat zien dat er veel praktische problemen te overwinnen zijn, maar al met al zijn de resultaten hoopvol.

1 people reacted on this

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *