Het doet Stichting Foundations for Farming Nederland een genoegen u een nieuw verslag te kunnen aanbieden over het Maluwa Ministries project, en vooral de bouw van het trainingscentrum en aanverwante activiteiten. Wie het verslag over 2016 heeft gelezen, zal een deel van dit verslag herkennen: we hebben ervoor gekozen om niet slechts de vorderingen in 2017 te verslaan, maar om de hele ontwikkeling vanaf het begin van het project weer te geven. Hiermee hopen we een compleet beeld te geven, ook voor wie nog niet eerder bij Maluwa Ministries betrokken was.

De stand van zaken

Hieronder wordt van de verschillende onderdelen van het project beschreven wat er tot eind 2017 bereikt is.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het natte seizoen (van november tot april) er niet gebouwd kan worden, omdat iedereen druk is met de landbouw zelf.
De droge periode, van juni tot oktober, kan worden besteed aan de ontwikkeling van het trainingscentrum, naast training en de voorbereiding van het land voor het nieuwe seizoen.

2016: El Nino

Door El Nino is er in het voorjaar van 2016 veel droogte geweest, waardoor de oogsten in het hele zuiden van Afrika onder druk zijn komen te staan. De boeren die Foundations for Farming hebben toegepast, hebben desondanks een goede oogst gehad. Maluwa Ministries heeft daarom besloten om een experiment te doen met het verbouwen van maïs in het droge seizoen. Om dit mogelijk te maken, is een waterpomp met benodigdheden aangeschaft. Door de toepassing van Foundations for Farming in combinatie met irrigatie, en veel inzet van de bevolking van het Maluwa-gebied, is er voor de tweede keer in het jaar een (kleine) maïsoogst geweest. Dit heeft veel betekent voor de voedselzekerheid in het gebied. Zo’n 40 huishoudens hebben hieraan meegedaan en hebben elk tussen een en vijf zakken maïs kunnen oogsten.
De zichtbare resultaten hebben er ook toe geleid dat veel meer boeren geïnteresseerd zijn geraakt in Foundations for Farming. Eind 2016 is het aantal deelnemers daardoor gestegen tot 200.

2017: Betere oogsten

In 2017 waren de weersomstandigheden veel beter dan het jaar daarvoor. Dat is reden om dankbaar te zijn, en tegelijk heeft het tot gevolg dat er ook weer mensen afhaken, omdat ze de noodzaak van verandering minder voelen. Het totaal aantal deelnemers is daarom afgenomen.
Als we deze situatie onderzoeken, kunnen we vaststellen dat het beste (meest duurzame) resultaat bereikt wordt met de mensen die intensief getraind zijn, niet alleen op het gebied van de landbouw zelf, maar ook op sociaal en geestelijk vlak. Daarom zijn we dit jaar gestart met een intensievere vorm van training, namelijk van een hele week (in de ochtenden). Een groep van 30 boeren is op deze manier getraind, waarvan de meesten vrouw zijn. Het effect is hoopgevend: bij bezoek aan de boeren blijkt dat hun velden er mooi bij liggen. Bij een aantal van hen hebben anderen de mulch-laag in brand gestoken, wat laat zien dat er nog altijd jaloezie en angst heerst. Maar deze boeren zijn doorgegaan en hebben nieuw materiaal opgehaald om opnieuw de grond in hun veld te kunnen bedekken.

De volledige tekst inclusief financiële details vind U op: Trainingscentrum verslag 2017