Jaarverslag 2016

Maluwa Ministries wordt gerund door Johannes en Marieke Bos die sinds 2007 in Malawi wonen en werken. Sinds 2012 zijn zij werkzaam in een ruraal gebied dat ook de naam Maluwa heeft. Maluwa Ministries past Foundations for Farming toe, waarmee boeren in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien zonder afhankelijk te zijn van landbouwmachines, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Inmiddels is er intensief contact opgebouwd met de mensen uit de dorpen in het gebied. Er zijn mensen getraind die Foundations for Farming toepassen, vrouwengroepen draaien maandelijks, kortom er zijn al goede relaties opgebouwd en er zijn veel activiteiten gaande. Voor een goede voortzetting van het project is het plan opgevat om een trainingscentrum op te zetten waardoor nog meer mensen uit het Maluwa-gebied training kunnen ontvangen. Daarnaast kunnen ook andere mensen en organisaties uit het Zomba-district hier baat bij hebben.

Ook wil Maluwa Ministries de bestaande maïsbank uitbreiden om zo de voedselzekerheid te vergroten in het Maluwa-gebied, zodat mensen maïs kunnen kopen voor een aanzienlijk lagere prijs dan de dan geldende marktprijs. Deze kan in bepaalde periodes flink oplopen, zeker als de oogsten van het voorgaande jaar zijn tegengevallen.

Voor de bouw van het trainingscentrum en de maïsbank is Stichting Foundations for Farming in 2016 gestart met fondsenwerving. Dit verslag beschrijft de activiteiten die binnen het projectplan in 2016 zijn uitgevoerd. We zijn blij met de bijdragen van verschillende fondsen, die ervoor hebben gezorgd dat een goede start is gemaakt met het project, dat een looptijd van in totaal drie jaar heeft.

De volgende fondsen hebben in 2016 een bijdrage geleverd:

 • Stichting Pharus
 • Stichting Elisabeth Strouven Fonds
 • Stichting Jagtspoel Fonds
 • Stichting Huibert van Saane (Maïsbank)
 • Stichting Caritas Drachten
 • Hofsteestichting
 • Stichting de Kootje Fundatiën – Jambo fonds (Eco toilet)
 • Stichting Van den Heerik Hulpverlening

Daarnaast is aan het lopende project van Maluwa Ministries een belangrijke bijdrage geleverd door UtrechtMission en Liebenzell Mission Nederland, naast vele particuliere donateurs en kerken.

Hoop voor de toekomst

Elise Kapenta is een jonge vrouw met drie kinderen. Ze staat er alleen voor, want haar man is vertrokken naar Zuid-Afrika. Ze heeft al lang niets van hem gehoord en hij stuurt geen geld. Het lijkt erop dat hij niet terug zal komen.

Elise heeft niet meer dan een klein stukje land. Toen er in Maluwa een training van Foundations for Farming werd gehouden, heeft ze meegedaan, maar ze was verlegen en durfde niet veel te zeggen. Hoe anders is het nu: vol zelfvertrouwen vertelt ze over hoe Foundations for Farming werkt, en hoeveel verschil het voor haar maakt. Of het nu om een enkeling gaat of om een groep van honderden mensen, ze staat er en vertelt rustig maar vol overtuiging haar verhaal.

Het is mooi dat Elise een grotere oogst haalt van haar veld, maar nog waardevoller is dat haar leven echt is veranderd. Ze heeft meer kennis, heeft mensen leren kennen waar ze bij terecht kan, en verdient een extra zakcentje doordat ze meedoet met de business-groep. Ze heeft het nog altijd niet makkelijk maar ze klaagt niet, zet de schouders eronder en doet wat ze kan om voor haar kinderen en zichzelf te zorgen. En zo ziet ze dat God voor haar zorgt.

Foundations for Farming is niet alleen maar een aanpak voor landbouw. Wat we willen bereiken, is dat mensen in moeilijke omstandigheden een duurzame verandering in hun bestaan meemaken. Dat hun gevoel van eigenwaarde groeit. En dat ze het vertrouwen krijgen om de mogelijkheden aan te grijpen voor een beter bestaan. Met Foundations for Farming staan we naast deze mensen, bouwen relaties op vanuit gelijkwaardigheid en respect. Het is geweldig dat er steeds meer verhalen zijn zoals van Elise. We zien dat het werkt, en dat we stap voor stap steeds verder komen.

Het plan

Group Village Head Maluwa (de leider van het Maluwa-gebied) heeft ons een stuk land geschonken voor de ontwikkeling van demonstratievelden en een trainingscentrum. Het plan is om deze te gebruiken om meer mensen in het Maluwa-gebied, maar ook daarbuiten, te trainen in het toepassen van Foundations for Farming.

Het centrum bestaat uit demonstratievelden waarop het volgende gerealiseerd wordt:

 • Demonstratie van twee velden die genoeg maïs opbrengen om als gezin een jaar van te kunnen eten en een tweede gewas dat goed is voor gewasrotatie en inkomen geeft, bijvoorbeeld soja.
 • Kleinere demonstratievelden met verschillende gewassen zoals zonnebloemen, cassave, gierst, bonen, enz.
 • Het houden van kippen, voor mest, eieren en vlees.
 • Maken van compost om de grond te verbeteren.
 • Verbouwen van kruiden voor het kruiden van eten en natuurlijke medicijnen.
 • Een boomkwekerij.
 • Planten van bomen voor brandhout.
 • Aanplanten van Moringa en fruitbomen als bron van vitamines.

Daarnaast worden een aantal gebouwen gerealiseerd:

 • Een klaslokaal
 • Een keuken (t.b.v. trainingen) en productiekeuken (t.b.v. productie van jam, sappen enz.)
 • Twee slaapruimtes
 • Ecotoiletten
 • Een beheerdershuisje
 • Kleinere gebouwen voor opslag en de maïsbank

De stand van zaken

Hieronder wordt van de verschillende onderdelen van het project beschreven wat er in 2016 bereikt is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het natte seizoen (van november tot april) er niet gebouwd kan worden, omdat iedereen druk is met de landbouw zelf. De droge periode, van juni tot oktober, kan worden besteed aan de ontwikkeling van het trainingscentrum, naast training en de voorbereiding van het land voor het nieuwe seizoen.

Door El Nino is er in het voorjaar van 2016 veel droogte geweest, waardoor de oogsten in het hele zuiden van Afrika onder druk zijn komen te staan. De boeren die Foundations for Farming hebben toegepast, hebben desondanks een goede oogst gehad. Maluwa Ministries heeft daarom besloten om een experiment te doen met het verbouwen van maïs in het droge seizoen. Om dit mogelijk te maken, is een waterpomp met benodigdheden aangeschaft. Door de toepassing van Foundations for Farming in combinatie met irrigatie, en veel inzet van de bevolking van het Maluwa-gebied, is er voor de tweede keer in het jaar een (kleine) maïsoogst geweest. Dit heeft veel betekent voor de voedselzekerheid in het gebied. Zo’n 40 huishoudens hebben hieraan meegedaan en hebben elk tussen een en vijf zakken maïs kunnen oogsten.

Door deze extra activiteiten gedurende het droge seizoen bleef minder tijd over voor de bouw van het trainingscentrum. Vanwege de voedselsituatie hebben we ook voorrang gegeven aan de maïsbank. De bouw is begonnen in juni 2016 en we hebben kunnen werken tot in oktober de regentijd aanbrak. Niettemin zijn al verschillende elementen van het plan gerealiseerd.

Voorbereidingen

Ten behoeve van vervoer van bouwmaterialen, en later ook van de opbrengsten van het land, was het nodig om een kleine vrachtwagen aan te schaffen. Er is een betrouwbare, tweedehands pick-up truck van Toyota gevonden, die is aangekocht voor het project.

De wagen heeft inmiddels al vele diensten bewezen, en is een vertrouwde verschijning in het Maluwa-gebied.

Voorafgaande aan de bouw is ook gewerkt aan de productie van het bouwmateriaal: ecostenen. In ecostenen wordt 10% cement gebruikt, dat in de buitenlucht uithardt en kwalitatief hoogwaardige stenen oplevert. Bij de traditionele manier van het produceren van stenen worden grote stapels stenen gevormd, waarna vuur wordt gestookt in openingen in de stapels. Dit kost veel brandhout en bovendien is een groot deel van de stenen niet bruikbaar om mee te bouwen. Door ecostenen te gebruiken, gaan we duurzaam met de natuur om.

De bouwer

Veel van de bouwactiviteiten worden uitgevoerd door onze medewerker Sydini. Hij heeft het vak van zijn vader geleerd. Sydini is getrouwd en heeft een zoon van drie. Zijn vrouw en hij komen uit verschillende delen van het land en zijn bezig om in de stad Zomba een bestaan op te bouwen. Waar veel jongeren hun huwelijk zien stranden, vormen zij een positief voorbeeld met hun inzet voor elkaar.

Sydini wordt door ons begeleid en dat met veel plezier: in zijn werk geeft hij vorm aan de principes van Foundations for Farming (op tijd, volgens een hoge standaard, zonder verspilling en met vreugde). Sydini is een rustige jongeman en heel toegewijd: hij wil zijn werk graag afmaken, maar wel op zo’n manier dat hij er ook eer van heeft. Hij raffelt zijn werk dus niet af, maar zorgt dat het goed en netjes gebeurd. Hij is gewend om lange dagen te maken en geniet van zijn werk.

Sydini levert niet alleen een bijdrage als bouwer en door leiding te geven aan anderen die bij het project betrokken zijn. Hij is een rustige jongeman en legt op een natuurlijke manier contacten met anderen. Hij heeft op velen om hem heen een positieve invloed met advies over levenshouding en relaties. Ook in hun omgang met geld geven Sydini en zijn vrouw het goede voorbeeld: op hun verzoek houden we een deel van zijn loon in. Dat sparen we op, zodat als het trainingscentrum klaar is, ze een eigen stukje landbouwgrond kunnen kopen.

 

 

Klaslokaal

De meest zichtbare ontwikkeling op het terrein is de bouw van het klaslokaal. Het is ook het belangrijkste gebouw van het trainingscentrum: het wordt straks gebruikt door de naaigroep voor de productie van textiele producten, er worden trainingen gegeven aan mensen uit het dorp en later ook uit andere dorpen en van NGO’s. Ook worden in het klaslokaal andere cursussen gegeven, huwelijks counseling, en bijbelstudies.

De bouw ging van start met het leggen van de fundering, waardoor al snel de contouren van het lokaal zichtbaar werden. Vervolgens zijn met ecostenen de muren opgetrokken. Net als bij de landbouw worden de vier principes van Foundations for Farming gehanteerd: op

tijd, volgens een hoge standaard, zonder verspilling, en met plezier. De bouwers zijn terecht trots op het resultaat! Er is hard gewerkt om voor de start van het regenseizoen het gebouw waterdicht te krijgen, en dat is gelukt ook.

Ecotoiletten

Een ander onderdeel van het trainingscentrum met hoge prioriteit is een ecotoiletblok. Met twee gescheiden toiletten, voor mannen en voor vrouwen. Het ecotoilet is niet alleen een hygiënische voorziening, maar levert op termijn ook mest op die op de velden gebruikt kan worden. Om gezondheidsredenen moet de mest hiervoor minimaal 6 maanden oud zijn. Vandaar dat we zo snel mogelijk de ecotoiletten wilden realiseren. Bovendien is het ook wel prettig dat de medewerkers tijdens de bouw van de toiletten gebruik kunnen maken.

We hebben niet alleen toiletten gebouwd, maar direct ook twee doucheruimtes waarvan het water hergebruikt wordt. Hiermee wordt het trainingscentrum meer geschikt voor bezoekers van elders, die straks op het centrum zullen overnachten.

Maisbank

Als gevolg van El Nino kampen veel mensen met voedseltekort. We zijn blij dat we de maïsbank hebben kunnen uitbreiden met 200 zakken maïs. De maïsbank heeft dit seizoen voor een groot aantal mensen gezorgd voor betaalbaar voedsel. En de effecten zijn langdurig: doordat mensen minder schulden aan hoeven gaan in de dure periode, beginnen ze het volgende seizoen met een betere financiële situatie. Dat betekent dat een groter deel van hun oogst ten goede komt aan hun eigen gezin en omgeving, omdat er geen schulden te hoeven worden afbetaald.

 

 

 

 

Training

Het toepassen van Foundations for Farming is geen vanzelfsprekendheid, omdat de manier van werken anders is dat veel mensen het hebben geleerd. Doordat de resultaten van ons demonstratieveld juist dit jaar goed zichtbaar waren, zien we dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen. We zijn doorgegaan met het trainen van bewoners van het Maluwa-gebied. Het aantal deelnemers is daardoor gegroeid van 100 naar 200 huishoudens.

Ook het irrigatieproject heeft aan deze resultaten bijgedragen, omdat de mensen daar onder intensieve begeleiding werkten en het effect goed zichtbaar was.

Vooruitblik op 2017

Ondanks de aandacht die nodig was voor de acute voedselsituatie als gevolg van El Nino, hebben we een goede start kunnen maken. Er is volgens een hoge kwaliteitsstandaard gebouwd en er is ervaring opgedaan met de niet-traditionele manier van bouwen die wordt toegepast. Dit betekent dat we er klaar voor zijn om het komende droge seizoen met veel energie verder te gaan met de bouwwerkzaamheden.

De planning is nu om in 2017 de keuken en de opslagruimte te bouwen. Deze gebouwen zijn technisch gelijk en van gelijke afmetingen als het klaslokaal, waardoor we weinig verrassingen verwachten tegen te komen. Als de bouw voldoende vordert, bouwen we ook het beheerdershuisje nog dit seizoen.

Inkomsten en uitgaven

Uit het projectplan zijn in 2016 de onderdelen vervoermiddel, ecotoilet, klaslokaal en maïsopslag gerealiseerd. De onderdelen beheerdershuisje, keuken en schuurtje, die in het plan staan voor het seizoen 2016/2017, zijn in 2016 nog niet uitgevoerd. Het komende droge seizoen, vanaf mei 2017, wordt met de bouw van deze gebouwen gestart.

In 2016 zijn ten behoeve van het totale project, inclusief lopende kosten, de volgende inkomsten gerealiseerd:

De uitgaven waren in 2016 als volgt, inclusief uitgaven nog te voldoen per 31 december 2016: