Wij zijn blij met uw steun! Foundations for Farming is een methode waarmee armen duurzaam geholpen worden: niet door ze geld, voedsel of andere dingen te geven, maar door ze te helpen gebruik te maken van wat ze al hebben. Al is dat weinig meer dan een stukje grond en hun eigen handen. Zo leren ze dat God degene is die geeft. Ook zien ze dat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen als ze trouw en in vertrouwen omgaan met wat Hij geeft.

Uw gift helpt ons om meer mensen te bereiken en duurzaam te helpen. Maak uw gift over op rekening:

NL71 RABO 0307212327
t.n.v. Stichting Foundations for Farming Nederland

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

U helpt ons structureel door donateur te worden.