Zaterdag 14 september 2019

Welke zendeling kent het niet? Je hebt een boodschap van levensbelang, maar op het zendingsveld blijkt: de mensen hebben honger en zoeken allereerst een oplossing voor hun armoede. En welke hulpverlener kent het niet? Je helpt iemand met het oplossen van een probleem, maar voor je het weet staat hij weer op de stoep met een ander probleem. En daarna weer. Heeft het eigenlijk wel zin?

Stichting Foundations for Farming Nederland organiseert samen met Stichting Charity Hands het Foundations for Farming Symposium 2019. Tijdens dit symposium, met als thema ‘liefdevol helpen’, onderzoeken we met elkaar de vraag: hoe helpen we mensen nu echt? En we laten u kennismaken met de Foundations for Farming methodiek. Want het is ons verlangen om andere missionaire organisaties liefdevol te helpen het evangelie en het bestrijden van armoede te combineren.

Tijdens het symposium komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

De bijbel is duidelijk over de centrale plek die armen en verdrukten hebben in het plan van God met Zijn kerk en de wereld. Natuurlijk zijn er rijke mensen en arme mensen. Er zijn mensen met veel macht en er zijn mensen die ondergeschikt zijn aan de macht van anderen. De zonde heeft grote invloed op de onderlinge verhoudingen tussen mensen, maar Jezus geeft richting aan herstel van deze verhoudingen.

Foundations for Farming (FfF) onderwijst een manier van landbouw gebaseerd op de principes die in de schepping zichtbaar zijn. Dit helpt kleinschalige boeren om een bestaan op te bouwen zonder machines, kunstmest en chemicaliën, die ze arm houden. Ook blijkt dat deze manier van landbouw beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, die gepaard gaat met extreme weersomstandigheden. FfF leert boeren ook eenvoudige principes om de methodiek te implementeren.

Voor duurzame armoedebestrijding is het nodig om niet alleen naar (landbouw)technieken te kijken. Er zitten veel meer aspecten aan armoede, en op al deze aspecten kunnen mensen worden geholpen in hun ontwikkeling. Foundations for Farming gaat daarom ook over rentmeesterschap en over sociale, economische en geestelijke ontwikkeling.

Als we mensen helpen, dan werken we onvermijdelijk vanuit een relatie waarin verschillen bestaan. Werken we met armen, dan is er verschil tussen rijk en arm, tussen leraar en leerling, tussen hulpverlener en hulpvrager. Dezelfde verschillen bestaan als we samenwerken met lokale partners. Iedereen komt daarbij valkuilen tegen: de hulpverlener die van een heersende of controlerende houding en van medelijden, de hulpvragen van een afhankelijke houding, opwekken van medelijden en gerichtheid op geld. Als je je daar niet bewust van bent, kan de hulprelatie schadelijk zijn voor alle betrokkenen; ook voor jezelf. Het is daarom belangrijk om in hulprelaties te zoeken naar het voorbeeld van Jezus, en liefde centraal te stellen.

Afrika staat er slechter voor dan ooit, ondanks decennia van ontwikkelingshulp. Steeds meer breekt dan ook het besef door dat missie anders moet worden aangepakt. Ook de achterban verandert, en de verleiding bestaat om vooral te gaan voor ‘aansprekende’ problemen met makkelijke oplossingen. Dit zijn vaak acute problemen met noodhulp als oplossing. De uitdaging is om met missionaire activiteiten op zoek te gaan naar een duurzaam effect, waarmee mensen uiteindelijk onafhankelijk van hulp worden.

Onder de sprekers is in ieder geval Johannes Bos, die met Foundations for Farming werkt in Malawi via Maluwa Ministries.

Wilt u deelnemen aan het Foundations for Farming Symposium 2019? Meldt u dan aan via het formulier hieronder.

Het symposium zal plaatsvinden op zaterdag 14 september 2019 in de omgeving van Barneveld. Het programma loopt van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Van deelnemers vragen wij een bijdrage in de kosten van 15 euro per persoon, dit kunt u vooraf overmaken of ter plekke contant voldoen.

Meldt u aan voor het Foundations for Farming Symposium 2019.