Vordering bouwproject en opening van het trainingscentrum op 2 maart 2019

Ook al ligt er nog veel werk, we hopen op 2 maart 2019 het trainingscentrum te kunnen openen. We weten dat het God’s werk is. Voordat we begonnen was er nog geen geld voor de bouw, hadden we nog geen bouwvakkers en waren er nog geen bouwmaterialen. Nu, bijna drie jaar verder, komt het einde van de bouw in zicht, schrijven Johannes en Marieke Bos vanuit Malawi. De bouw van het trainingscentrum is gestart begin 2016 en zit nu in de afrondingsfase. Bij de demonstratievelden waarvan al volop gebruik wordt gemaakt, zijn de afgelopen jaren een klaslokaal, eco-toiletten en een gebouw met een keuken en een opslagruimte (maisbank) gebouwd. Op het trainingscentrum kunnen in de loop van volgend jaar dan ook meerdaagse landbouwtrainingen worden gegeven volgens de Foundations for Farming methode. De cursisten uit verder weggelegen dorpen en gebieden kunnen dan op het trainingscentrum overnachten.

 

Over de afgelopen bouwperiode en over het bouwproces schrijft Johannes verder:

De bouw van de slaapzalen gaat goed en voorspoedig. Één slaapzaal is voor de vrouwen en de andere slaapzaal is voor de mannen. De afmetingen zijn dezelfde als de andere gebouwen die al eerder zijn gebouwd.

Voor wat betreft de slaapzalen is een detail dat we een muurtje hebben geplaatst achter de deur zodat er een soort halletje ontstaat. Als de deur open gaat kan men vanaf buiten niet zomaar naar binnen in de slaapzaal kijken.

We zijn dit jaar op tijd begonnen met de bouw van de slaapzalen en daarom was ook het dak ruim voor de regentijd af. We zijn nu bezig met de afwerking van de gebouwen, wat toch wel weer een hoop werk is. En hier wordt alles met de hand gedaan. Het cement wordt met de hand gemixt maar ook het houtwerk is grotendeels handwerk. Ik heb veel waardering voor de werkers. Ze hebben zich steeds volledig ingezet op de bouwlocatie. Het is ook erg mooi om te zien hoe ze zich zelf hebben ontwikkeld en dat ze veel hebben geleerd tijdens de bouw. En vooral hoe belangrijk het is om samen te werken en samen te leren. Het resultaat mag er dan ook zijn. Op 2 maart 2019 willen we het trainingscentrum officieel gaan openen en onze dank naar God uitspreken. En Hem bidden voor een zegen op de levens van alle mensen die hierbij betrokken zijn en voor de mensen die hier nog mogen gaan komen. Aan God alle dank en eer!

Voor meer informatie en foto’s over het verloop van de bouw afgelopen jaren, zie op deze website onder : Trainingscentrum verslag 2017

Netwerkbijeenkomst Foundations for Farming Wenen

Foundations for Farming wordt wereldwijd in steeds meer landen toegepast. Het zwaartepunt ligt daarbij op Afrika en andere tropische gebieden, maar ook in Europa groeit FFF. Wij, van FFF Nederland, hadden al lang het verlangen om met de diverse landen in Europa bij elkaar te komen om elkaar beter te leren kennen, initiatieven van elkaar te zien, en elkaar te inspireren in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Op 25 april zijn Michiel Rozema en ik, Jon Dam, naar Tulln bij Wenen gegaan. Nadat God eerst had voorzien dat er een bijeenkomst werd georganiseerd, konden we op gebed low-budget naar Wenen vliegen. God voorziet!

In Tulln wordt jaarlijks een landbouwconferentie gehouden aan een universiteit, en aansluitend was een FFF-netwerkbijeenkomst georganiseerd. Wij zijn bij deze netwerkbijeenkomst aanwezig geweest. Er waren mensen uit Oostenrijk, Engeland, Schotland en de Verenigde Staten aanwezig, maar ook mensen uit Afrika die verbonden zijn aan de universiteit van Tulln.

 

Er waren bijzondere verhalen over hoe mensen een ‘plan for the poor’ vormgeven en hoe God voorziet in mogelijkheden daarvoor. In Engeland loopt een prachtig initiatief (http://www.ashburnham.org.uk/) en in Schotland wordt nagedacht over hoe ook lichamelijk gehandicapten zelf gezond voedsel kunnen verbouwen door middel van groentebedden op hoogte en brede looppaden. Vanuit Oostenrijk heeft men de visie om FFF in te zetten om armoede te bestrijden in alle landen langs de Donau.

 

Bijzonder inspirerend was ook dat kerkleiders uit Oostenrijk aanwezig waren, die de fundamentele roeping herkennen die de kerk richting armen heeft. God heeft in de schepping alles voorzien wat een mens nodig heeft om van te leven en om de ander te helpen. Binnen elke cultuur zijn er mogelijkheden om te doen wat God van ons vraagt in Jesaja 58:

Is dit niet het vasten dat ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het ​juk​ ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder ​juk​ breken?

Is het niet: je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder ​huis,

iemand kleden die naakt rondloopt,

je bekommeren om je medemensen?

 

 

FFF trainingscentrum bij Mzuzu

Foundations for Farming Mzuzu werkt vanuit een kleine boerderij, Rose Fall. Veel boeren zijn hier getraind in FFF, maar de boerderij heeft een aantal nadelen: er is te weinig ruimte voor goede demonstratievelden en er ontbreekt overnachtingsmogelijkheid voor deelnemers uit dorpen op wat grotere afstand.
Via Crown Financial Ministries, dat ook het beheer voert over het Maluwa Ministries project in Maluwa, is de mogelijkheid ontstaan om een stuk land van bijna 10 hectare aan te schaffen om de trainingscapaciteit uit te breiden. Het land bestaat voor een groot deel uit bos, maar er staan enkele bruikbare gebouwen op en er is genoeg open ruimte om demonstratievelden aan te leggen. Er zal een beheerder worden aangesteld om de leiding over het landgoed te voeren: Tiyesi, een jonge boer die enkele jaren geleden de train-the-trainer opleiding heeft gevolgd en al veel dorpsgenoten in FFF heeft getraind.
Met dit centrum ontstaan nieuwe mogelijkheden om meer Malawianen duurzaam uit de armoede te helpen, en ze te laten zien dat het kennen van Jezus op alle gebieden van het leven goed doet. Voor de ontwikkeling van het centrum zijn nog een aantal investeringen nodig, zoals beveiliging van het terrein, onderhoud aan de gebouwen, aanschaf van gereedschappen en materiaal, en salarissen van medewerkers. Het gaat voor Nederlandse begrippen om een klein bedrag van zo’n 4000 euro. Helpt u mee? Maak uw gift over aan FFF Nederland, onder vermelding van ‘Mzuzu’.

Samenwerking met Charity hands: Tree of Life

De afgelopen maanden hebben we veel contact gehad met stichting Charity Hands. Dit contact is ontstaan tijdens het Foundations for Farming symposium begin 2017. Charity Hands houdt zich al heel wat jaren bezig met ontwikkelingshulp op christelijke basis, en over en weer is veel herkenning in visie en overtuiging. Charity Hands ziet de methodiek van Foundations for Farming als een heel waardevol instrument voor haar projecten. Charity Hands is onder meer actief in Kameroen, waar verschillende landbouwprojecten lopen. Hierbij ligt de nadruk op zelfvoorzienendheid: het doel is dat projecten op eigen benen komen te staan, zodat geen geld van buitenaf meer nodig is.

De contacten hebben gaandeweg de vorm gekregen van een gezamenlijk initiatief onder de titel “Tree of Life”. Waar Foundations for Farming vooral gericht is op de landbouwmethodiek, verkondiging van het evangelie en managementprincipes voor de boeren zelf, gaat het bij Tree of Life meer om de vraag: hoe kunnen we Foundations For Farming op grotere schaal toepassen, en hoe bereiken we die schaal? Het gaat dan om het opleiden van voldoende FFF-trainers en het ondersteunen van die trainers bij hun werk. Inmiddels is ook stichting Apollos betrokken, die vooral gericht is op het ondersteunen van bijbelscholen in Afrika. Een van de ideeën is om FFF te gaan onderwijzen op bijbelscholen, zodat predikanten en evangelisten FFF kunnen gaan toepassen in hun omgeving.

Business groepen

Het gaat goed met de business groepen binnen het project Maluwa Ministries. Zo’n 3 jaar geleden is deze groep van vrouwen begonnen als naai- en kookgroep. De vrouwen komen van het platteland en sommige lopen meer dan 5 km om naar het programma te komen. Het programma start met een bijbelstudie. Daarna wordt er gewerkt. Het doel is om nu vooral te werken aan producten met een gelijkblijvende hoge kwaliteit. Een tijdelijke vrijwilliger uit Amerika (genaamd Sydni) heeft de afgelopen maanden geholpen met het professionaliseren van de business groepen. Ook om deze groepen meer eigen verantwoordelijkheid te geven. En deze aanpakt werpt zijn vruchten af.

Er loopt een aanvraag voor registratie bij “ One Village One Product Programme “ (OVOP). Dit overheidsprogramma voor economische ontwikkeling binnen Malawi biedt hulp om producten te produceren die dan (officieel) op markt mogen worden gebracht. Met de OVOP goedkeuring kunnen producten dan zelfs geëxporteerd worden! Het zou dus een hele mooie stap zijn, en voor de business groepen heel gunstig uitpakken, dat deze OVOP goedkeuring komt.

De naaigroep kan haar gemaakte knuffelbeesten en dieren (gemaakt van katoenen stoffen) verkopen in La Carverna.  Dit restaurantje met souvenirwinkel in Blantyre is gevestigd in het oudste gebouw van Malawi. Deze groep heeft al in één maand haar hele voorraad verkocht. De kookgroep wil hier graag ook haar producten met OVOP goedkeuring gaan verkopen.

De OVOP heeft inmiddels een voorraad glazen jam potjes kunnen leveren waardoor het mogelijk gaat worden om de beste jam met puur fruit(*) van Malawi te kunnen gaan verkopen! 

We mogen erop vertrouwen dat de  business groepen deze belangrijke OVOP goedkeuring daadwerkelijk mogen gaan ontvangen.

(*) alleen suiker en citroen worden als conserveringsmiddel toegevoegd.

Foundations for Farming Nederland is aangesloten deelnemer bij MissieNederland (voorheen EA/EZA)

MissieNederland is een netwerkorganisatie van gemeenten, kerken, organisaties en personen die verlangen naar de groei van Gods Koninkrijk binnen en buiten Nederland. De hoofdoelstelling van MissieNederland is dat zij verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus. Als deelnemer kunnen wij met onze kennis en ervaring bijdragen aan dit unieke netwerk van kerkgenootschappen, kerken en christelijke organisaties.

Hope for 500 (Mzuzu)

Een terugkerend vraagstuk in FFF-projecten is hoe grotere aantallen boeren bereikt kunnen worden. Het is niet alleen nodig om mensen eenmalig te trainen en de boodschap uit te leggen, maar ze hebben ook begeleiding en bemoediging nodig. Rond Mzuzu heeft Mark Beckett het project ‘Hope for 500’ opgezet, met als doel om in twee stappen 500 boeren te bereiken. Stap één is het opleiden van 20 ‘lead farmers’, die begin augustus in vijf dagen alle aspecten van Foundations for Farming geleerd hebben. De lead farmers zijn daarna als trainer terug naar hun woonplaats gegaan, met de opdracht om een veld klaar te maken én een ‘fuel saving stove’ (een vuurplaats die veel minder hout verbruikt) te bouwen. Stap twee is dat de trainers elk 25 boeren in hun omgeving de FFF-principes aanleren en hen ook een veld laten voorbereiden. Als stimulans ontvangen alle boeren die dit volgens een hoge standaard hebben gedaan een pakket zaaigoed voor het veld dat ze hebben voorbereid.

 

 

 

Eind september hebben Mark en enkele medewerkers een aantal gebieden bezocht waar de trainers actief zijn. Eén trainer bleek de opdracht niet opgevolgd te hebben, maar anderen, bijvoorbeeld in het Enukweni gebied, hebben hard gewerkt: elk heeft een fuel saving stove gebouwd en volgens de standaard zijn veld in orde gemaakt. Een enkeling heeft zelfs compost gemaakt. Zij staan klaar om andere boeren te trainen. In Njuya waren deze trainingen zelfs al achter de rug, en 50 boeren zijn nu bezig om FFF toe te passen op hun eigen velden. Wel waren er klachten dat geiten de bedekking van de grond hadden opgegeten. Dit laat zien dat er veel praktische problemen te overwinnen zijn, maar al met al zijn de resultaten hoopvol.

Vorderingen bouw

Na het voltooien van de bouw van het klaslokaal en de eco-toiletten begin dit jaar, wordt nu hard gewerkt aan de bouw van de opslag ruimte (voor mais) en de keuken (t.b.v. trainingen en productie van jam, sappen e.d.). Het worden 2 gescheiden gebouwen.

Momenteel wordt gewerkt aan de cement laag (vloer) van de opslag ruimte. De fundering van de keuken ligt er al en men zal eerst met de bouw van de keuken verder gaan. Daarna zal de opslag ruimte verder worden afgebouwd. De stenenmachine die gebruikt wordt om de eco-stenen te kunnen persen (handmatig) is geleend van een andere organisatie. Momenteel heeft deze organisatie de stenenmachine zelf nodig. Dit zou wat vertraging m.b.t. de bouw kunnen gaan opleveren. Momenteel zijn er nog voldoende eco-stenen in voorraad om in ieder geval de keuken te kunnen realiseren.

Sydini is de bouwer en hij werkt meestal van maandag tot vrijdag. En daarbij wordt hij geholpen door andere jonge man. Sydini heeft al eerder, samen met Johannes, het klaslokaal en de eco-toiletten gebouwd. Hij heeft inmiddels dus de nodige ervaring opgedaan. Voordeel is tevens dat de nieuwe gebouwen qua constructie bijna gelijk zijn aan het eerder gebouwde klaslokaal. De aanschaf en de aanvoer van de bouwmaterialen wordt door Johannes geregeld. Hij maakt hiervoor dankbaar gebruik van de vorig jaar aangeschafte 2e hands pick-up truck.

Meer informatie over bijvoorbeeld Sydini de bouwer en over het gebruik van de zelf geperste eco-stenen is te vinden op deze website onder “Foundations for Farming in Nederland” à “Jaarverslag 2016”.

Omgaan met bezit

“He is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose”

Deze uitspraak is van Jim Elliot (1927-1956), een zendeling die vermoord is door de Ecuadoraanse stam die hij probeerde te bereiken met het evangelie. Het is een uitspraak die je aan het denken zet: hoe sta je tegenover wat je hier op aarde hebt? Zie je jezelf als eigenaar of als beheerder van je bezittingen? En wat betekent dat voor je houding tegenover het ondersteunen van anderen?

In het boek Lucas doet Jezus verschillende uitspraken over bezit, zoals “Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt (…). Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”. Jezus leert ons om bezit te relativeren: je leven hangt er niet van af, en je kan het zomaar kwijt raken. Beter ga je voor iets dat meer waarde heeft. Deze houding behoedt je ervoor om jezelf te verheffen boven wie minder heeft dan jijzelf.

In de Bijbel wordt duidelijk wat de prioriteit is in het koninkrijk van God: Gods hart is voor wie arm en gebroken is. Foundations for Farming wil daar invulling aan geven. Niet alleen door arme mensen te leren hoe ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en zo kunnen ontsnappen uit materiële armoede, maar juist ook door een gezonde houding ten opzichte van bezit te onderwijzen. Als je een goede oogst hebt, kun je ook anderen helpen. Vaak geven juist arme mensen hierin het goede voorbeeld! Op deze manier staan helper en geholpene naast elkaar in wederzijdse liefde en respect.

Foundations for Farming in Zimbabwe heeft een programma waarbij de armsten van de armsten, gehandicapten en mensen die uit de gemeenschap verstoten zijn, worden uitgenodigd op het trainingscentrum in Harare. Zij leren dan over landbouw, maar merken vooral hoe er met ze wordt omgegaan. Vaak is de reactie na twee weken cursus: “We hebben voor het eerst in ons leven gevoeld dat we werkelijk iets betekenen, en dat er van ons gehouden wordt”. Ze hebben de liefde van God gevoeld en gezien.