Business groepen

Het gaat goed met de business groepen binnen het project Maluwa Ministries. Zo’n 3 jaar geleden is deze groep van vrouwen begonnen als naai- en kookgroep. De vrouwen komen van het platteland en sommige lopen meer dan 5 km om naar het programma te komen. Het programma start met een bijbelstudie. Daarna wordt er gewerkt. Het doel is om nu vooral te werken aan producten met een gelijkblijvende hoge kwaliteit. Een tijdelijke vrijwilliger uit Amerika (genaamd Sydni) heeft de afgelopen maanden geholpen met het professionaliseren van de business groepen. Ook om deze groepen meer eigen verantwoordelijkheid te geven. En deze aanpakt werpt zijn vruchten af.

Er loopt een aanvraag voor registratie bij “ One Village One Product Programme “ (OVOP). Dit overheidsprogramma voor economische ontwikkeling binnen Malawi biedt hulp om producten te produceren die dan (officieel) op markt mogen worden gebracht. Met de OVOP goedkeuring kunnen producten dan zelfs geëxporteerd worden! Het zou dus een hele mooie stap zijn, en voor de business groepen heel gunstig uitpakken, dat deze OVOP goedkeuring komt.

De naaigroep kan haar gemaakte knuffelbeesten en dieren (gemaakt van katoenen stoffen) verkopen in La Carverna.  Dit restaurantje met souvenirwinkel in Blantyre is gevestigd in het oudste gebouw van Malawi. Deze groep heeft al in één maand haar hele voorraad verkocht. De kookgroep wil hier graag ook haar producten met OVOP goedkeuring gaan verkopen.

De OVOP heeft inmiddels een voorraad glazen jam potjes kunnen leveren waardoor het mogelijk gaat worden om de beste jam met puur fruit(*) van Malawi te kunnen gaan verkopen! 

We mogen erop vertrouwen dat de  business groepen deze belangrijke OVOP goedkeuring daadwerkelijk mogen gaan ontvangen.

(*) alleen suiker en citroen worden als conserveringsmiddel toegevoegd.

Foundations for Farming Nederland is aangesloten deelnemer bij MissieNederland (voorheen EA/EZA)

MissieNederland is een netwerkorganisatie van gemeenten, kerken, organisaties en personen die verlangen naar de groei van Gods Koninkrijk binnen en buiten Nederland. De hoofdoelstelling van MissieNederland is dat zij verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus. Als deelnemer kunnen wij met onze kennis en ervaring bijdragen aan dit unieke netwerk van kerkgenootschappen, kerken en christelijke organisaties.

Hope for 500 (Mzuzu)

Een terugkerend vraagstuk in FFF-projecten is hoe grotere aantallen boeren bereikt kunnen worden. Het is niet alleen nodig om mensen eenmalig te trainen en de boodschap uit te leggen, maar ze hebben ook begeleiding en bemoediging nodig. Rond Mzuzu heeft Mark Beckett het project ‘Hope for 500’ opgezet, met als doel om in twee stappen 500 boeren te bereiken. Stap één is het opleiden van 20 ‘lead farmers’, die begin augustus in vijf dagen alle aspecten van Foundations for Farming geleerd hebben. De lead farmers zijn daarna als trainer terug naar hun woonplaats gegaan, met de opdracht om een veld klaar te maken én een ‘fuel saving stove’ (een vuurplaats die veel minder hout verbruikt) te bouwen. Stap twee is dat de trainers elk 25 boeren in hun omgeving de FFF-principes aanleren en hen ook een veld laten voorbereiden. Als stimulans ontvangen alle boeren die dit volgens een hoge standaard hebben gedaan een pakket zaaigoed voor het veld dat ze hebben voorbereid.

 

 

 

Eind september hebben Mark en enkele medewerkers een aantal gebieden bezocht waar de trainers actief zijn. Eén trainer bleek de opdracht niet opgevolgd te hebben, maar anderen, bijvoorbeeld in het Enukweni gebied, hebben hard gewerkt: elk heeft een fuel saving stove gebouwd en volgens de standaard zijn veld in orde gemaakt. Een enkeling heeft zelfs compost gemaakt. Zij staan klaar om andere boeren te trainen. In Njuya waren deze trainingen zelfs al achter de rug, en 50 boeren zijn nu bezig om FFF toe te passen op hun eigen velden. Wel waren er klachten dat geiten de bedekking van de grond hadden opgegeten. Dit laat zien dat er veel praktische problemen te overwinnen zijn, maar al met al zijn de resultaten hoopvol.

Vorderingen bouw

Na het voltooien van de bouw van het klaslokaal en de eco-toiletten begin dit jaar, wordt nu hard gewerkt aan de bouw van de opslag ruimte (voor mais) en de keuken (t.b.v. trainingen en productie van jam, sappen e.d.). Het worden 2 gescheiden gebouwen.

Momenteel wordt gewerkt aan de cement laag (vloer) van de opslag ruimte. De fundering van de keuken ligt er al en men zal eerst met de bouw van de keuken verder gaan. Daarna zal de opslag ruimte verder worden afgebouwd. De stenenmachine die gebruikt wordt om de eco-stenen te kunnen persen (handmatig) is geleend van een andere organisatie. Momenteel heeft deze organisatie de stenenmachine zelf nodig. Dit zou wat vertraging m.b.t. de bouw kunnen gaan opleveren. Momenteel zijn er nog voldoende eco-stenen in voorraad om in ieder geval de keuken te kunnen realiseren.

Sydini is de bouwer en hij werkt meestal van maandag tot vrijdag. En daarbij wordt hij geholpen door andere jonge man. Sydini heeft al eerder, samen met Johannes, het klaslokaal en de eco-toiletten gebouwd. Hij heeft inmiddels dus de nodige ervaring opgedaan. Voordeel is tevens dat de nieuwe gebouwen qua constructie bijna gelijk zijn aan het eerder gebouwde klaslokaal. De aanschaf en de aanvoer van de bouwmaterialen wordt door Johannes geregeld. Hij maakt hiervoor dankbaar gebruik van de vorig jaar aangeschafte 2e hands pick-up truck.

Meer informatie over bijvoorbeeld Sydini de bouwer en over het gebruik van de zelf geperste eco-stenen is te vinden op deze website onder “Foundations for Farming in Nederland” à “Jaarverslag 2016”.

Omgaan met bezit

“He is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose”

Deze uitspraak is van Jim Elliot (1927-1956), een zendeling die vermoord is door de Ecuadoraanse stam die hij probeerde te bereiken met het evangelie. Het is een uitspraak die je aan het denken zet: hoe sta je tegenover wat je hier op aarde hebt? Zie je jezelf als eigenaar of als beheerder van je bezittingen? En wat betekent dat voor je houding tegenover het ondersteunen van anderen?

In het boek Lucas doet Jezus verschillende uitspraken over bezit, zoals “Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt (…). Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”. Jezus leert ons om bezit te relativeren: je leven hangt er niet van af, en je kan het zomaar kwijt raken. Beter ga je voor iets dat meer waarde heeft. Deze houding behoedt je ervoor om jezelf te verheffen boven wie minder heeft dan jijzelf.

In de Bijbel wordt duidelijk wat de prioriteit is in het koninkrijk van God: Gods hart is voor wie arm en gebroken is. Foundations for Farming wil daar invulling aan geven. Niet alleen door arme mensen te leren hoe ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en zo kunnen ontsnappen uit materiële armoede, maar juist ook door een gezonde houding ten opzichte van bezit te onderwijzen. Als je een goede oogst hebt, kun je ook anderen helpen. Vaak geven juist arme mensen hierin het goede voorbeeld! Op deze manier staan helper en geholpene naast elkaar in wederzijdse liefde en respect.

Foundations for Farming in Zimbabwe heeft een programma waarbij de armsten van de armsten, gehandicapten en mensen die uit de gemeenschap verstoten zijn, worden uitgenodigd op het trainingscentrum in Harare. Zij leren dan over landbouw, maar merken vooral hoe er met ze wordt omgegaan. Vaak is de reactie na twee weken cursus: “We hebben voor het eerst in ons leven gevoeld dat we werkelijk iets betekenen, en dat er van ons gehouden wordt”. Ze hebben de liefde van God gevoeld en gezien.

Activiteiten rond Mzuzu

Het late voorjaar, na het binnenhalen van de oogst, is geen rustige tijd voor de medewerkers van Foundations for Farming Mzuzu. Juist nu is er gelegenheid om nieuwe contacten op te bouwen en FfF te introduceren bij meer mensen. Mark Beckett werkt hierbij samen met zijn medewerkers en trainers Mac Mohango, Caleb, en Ephraim Uluka (opgeleid op de eigen Rose Falls boerderij).

De afgelopen tijd is FfF in een groot aantal dorpen in de wijde omgeving van Mzuzu geïntroduceerd, waaronder Msonda, Rhumphi, Chikwawa, Kacheche en Bwengu. Op elke locatie gaat het om maatwerk, maar in grote lijnen komen meestal drie onderdelen aan de orde. Allereerst vertonen de trainers de FfF-film “Times of Change”, waarna de praktische aspecten van FfF worden uitgelegd. Vervolgens worden enkele praktische demonstraties gedaan. Deze laten het effect zien van gronderosie door regenval, en tonen het verschil tussen geploegde grond en niet-geploegde grond als het gaat om het vasthouden van water. Deze demonstraties zijn vaak erg effectief, omdat ze duidelijk laten zien dat bedekte grond, die niet geploegd wordt, veel water opneemt en weinig nuttige voedingsstoffen verliest.

 

De ervaringen in de dorpen zijn wisselend: soms blijven mensen weg als ze horen dat er geen voedsel of geld weggegeven wordt; een triest resultaat van decennia ontwikkelingshulp waarbij mensen betaald kregen om ergens bij te zijn (de zogenaamde “sitting fee”). In andere gevallen komen tientallen mensen naar de training, en doet ook de plaatselijke Group Village Headman mee samen met de dorpshoofden (headmen) uit de omgeving. En dat zijn hoopvolle ontwikkelingen.

Symposium 4 februari

Op 4 februari houdt Foundations For Farming Nederland een mini symposium

Kennismaking met Foundations For Farming

Het programma:

 • Opening – bijbelstudie
 • waarom holistische aanpak
 • huidige landbouwmethodes in Afrika
 • 4 principes van FFF
 • gewasrotatie
 • het gevaar van geld
 • implementatie van FFF
 • Trainingsmaterialen
 • Q&A
 • afsluiting / lunch

Aanvang: 10 uur (inloop vanaf 9:30), afsluiting 13:00 uur met lunch

Locatie: kerkgebouw Het Kruispunt, Het Spoor 51 in Houten. Er is geen lift aanwezig, dus niet toegankelijk voor rolstoelen.

Locatie op Google maps

Routebeschrijving

Geef je op als je wilt komen, dan weten we op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Voor mensen of organisaties die al in een land actief zijn, graag vermelden waar dit plaatsvindt.

Jouw naam

Jouw e-mail adres

Aantal personen

Telefoonnummer (optioneel)

Land waarin je actief bent (indien van toepassing)

Vrijwilliger gezocht: coördinatie bouw trainingscentrum

Foundations for Farming Nederland zoekt een bouwcoördinator voor een periode van drie maanden, op vrijwillige basis, voor de ontwikkeling van een trainingscentrum in Malawi.

Maluwa Ministries werkt, onder verantwoordelijkheid van Foundations for Farming Nederland, aan de implementatie van Foundations for Farming (FfF) in Malawi, regio Zomba. Sinds drie jaar wordt gewerkt in het Maluwa-gebied waar inmiddels zo’n 80 kleinschalige boeren FfF toepassen. In totaal telt Maluwa zo’n 1200 huishoudens die van landbouw afhankelijk zijn. De leider van het gebied, group village head Maluwa, heeft de positieve effecten van FfF gezien en draagt graag bij aan de verdere verspreiding van FfF. Hij heeft daarom een stuk land geschonken om hier demonstratievelden en een trainingscentrum te vestigen. Voor de ontwikkeling van het trainingscentrum werft Foundations for Farming Nederland fondsen, daarnaast is al een ontwerp voor het centrum gemaakt.

De bouw van het centrum zal in fasen plaatsvinden, deels vanuit financieel oogpunt en deels omdat in de regentijd alle aandacht naar landbouw gaat. Er zal gebruik worden gemaakt van ecologische bouwmaterialen en technieken die zoveel mogelijk lokaal beschikbaar zijn. Voor de start van de bouw zoeken we een bouwcoördinator voor de aansturing en begeleiding van de mensen in Maluwa die bij de bouw zullen meehelpen.

 • Periode: twee tot drie maanden in de zomer van 2017
 • We zoeken iemand met achtergrond en ervaring in de bouw
 • Leeftijd vanaf 25 jaar
 • Actief christen
 • Voor echtparen is het mogelijk om samen te komen: naast de bouw ligt er genoeg ander werk
 • Vanwege de culturele context zoeken we iemand die niet rookt of drinkt

 

Het doel van deze taak is niet alleen de bouw zelf, maar ook om de bouwactiviteiten te gebruiken als middel ten behoeve van de geestelijke, sociale en economische ontwikkeling van de bevolking. Hiertoe worden dezelfde managementprincipes toegepast als in FfF: op tijd werken, volgens een hoge standaard, zonder verspilling en met vreugde. De bouwcoördinator zal door zijn manier van werken en aansturen, maar ook door zijn optreden in het algemeen een voorbeeld zijn. Hij zal daarom ook deelnemen en leidinggeven aan bijbelstudies en karaktervormende bijeenkomsten.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Foundations for Farming Nederland, via info@foundationsforfarming.nl.