Vorderingen bouw

Na het voltooien van de bouw van het klaslokaal en de eco-toiletten begin dit jaar, wordt nu hard gewerkt aan de bouw van de opslag ruimte (voor mais) en de keuken (t.b.v. trainingen en productie van jam, sappen e.d.). Het worden 2 gescheiden gebouwen.

Momenteel wordt gewerkt aan de cement laag (vloer) van de opslag ruimte. De fundering van de keuken ligt er al en men zal eerst met de bouw van de keuken verder gaan. Daarna zal de opslag ruimte verder worden afgebouwd. De stenenmachine die gebruikt wordt om de eco-stenen te kunnen persen (handmatig) is geleend van een andere organisatie. Momenteel heeft deze organisatie de stenenmachine zelf nodig. Dit zou wat vertraging m.b.t. de bouw kunnen gaan opleveren. Momenteel zijn er nog voldoende eco-stenen in voorraad om in ieder geval de keuken te kunnen realiseren.

Sydini is de bouwer en hij werkt meestal van maandag tot vrijdag. En daarbij wordt hij geholpen door andere jonge man. Sydini heeft al eerder, samen met Johannes, het klaslokaal en de eco-toiletten gebouwd. Hij heeft inmiddels dus de nodige ervaring opgedaan. Voordeel is tevens dat de nieuwe gebouwen qua constructie bijna gelijk zijn aan het eerder gebouwde klaslokaal. De aanschaf en de aanvoer van de bouwmaterialen wordt door Johannes geregeld. Hij maakt hiervoor dankbaar gebruik van de vorig jaar aangeschafte 2e hands pick-up truck.

Meer informatie over bijvoorbeeld Sydini de bouwer en over het gebruik van de zelf geperste eco-stenen is te vinden op deze website onder “Foundations for Farming in Nederland” à “Jaarverslag 2016”.

Omgaan met bezit

“He is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose”

Deze uitspraak is van Jim Elliot (1927-1956), een zendeling die vermoord is door de Ecuadoraanse stam die hij probeerde te bereiken met het evangelie. Het is een uitspraak die je aan het denken zet: hoe sta je tegenover wat je hier op aarde hebt? Zie je jezelf als eigenaar of als beheerder van je bezittingen? En wat betekent dat voor je houding tegenover het ondersteunen van anderen?

In het boek Lucas doet Jezus verschillende uitspraken over bezit, zoals “Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt (…). Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”. Jezus leert ons om bezit te relativeren: je leven hangt er niet van af, en je kan het zomaar kwijt raken. Beter ga je voor iets dat meer waarde heeft. Deze houding behoedt je ervoor om jezelf te verheffen boven wie minder heeft dan jijzelf.

In de Bijbel wordt duidelijk wat de prioriteit is in het koninkrijk van God: Gods hart is voor wie arm en gebroken is. Foundations for Farming wil daar invulling aan geven. Niet alleen door arme mensen te leren hoe ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en zo kunnen ontsnappen uit materiële armoede, maar juist ook door een gezonde houding ten opzichte van bezit te onderwijzen. Als je een goede oogst hebt, kun je ook anderen helpen. Vaak geven juist arme mensen hierin het goede voorbeeld! Op deze manier staan helper en geholpene naast elkaar in wederzijdse liefde en respect.

Foundations for Farming in Zimbabwe heeft een programma waarbij de armsten van de armsten, gehandicapten en mensen die uit de gemeenschap verstoten zijn, worden uitgenodigd op het trainingscentrum in Harare. Zij leren dan over landbouw, maar merken vooral hoe er met ze wordt omgegaan. Vaak is de reactie na twee weken cursus: “We hebben voor het eerst in ons leven gevoeld dat we werkelijk iets betekenen, en dat er van ons gehouden wordt”. Ze hebben de liefde van God gevoeld en gezien.

Activiteiten rond Mzuzu

Het late voorjaar, na het binnenhalen van de oogst, is geen rustige tijd voor de medewerkers van Foundations for Farming Mzuzu. Juist nu is er gelegenheid om nieuwe contacten op te bouwen en FfF te introduceren bij meer mensen. Mark Beckett werkt hierbij samen met zijn medewerkers en trainers Mac Mohango, Caleb, en Ephraim Uluka (opgeleid op de eigen Rose Falls boerderij).

De afgelopen tijd is FfF in een groot aantal dorpen in de wijde omgeving van Mzuzu geïntroduceerd, waaronder Msonda, Rhumphi, Chikwawa, Kacheche en Bwengu. Op elke locatie gaat het om maatwerk, maar in grote lijnen komen meestal drie onderdelen aan de orde. Allereerst vertonen de trainers de FfF-film “Times of Change”, waarna de praktische aspecten van FfF worden uitgelegd. Vervolgens worden enkele praktische demonstraties gedaan. Deze laten het effect zien van gronderosie door regenval, en tonen het verschil tussen geploegde grond en niet-geploegde grond als het gaat om het vasthouden van water. Deze demonstraties zijn vaak erg effectief, omdat ze duidelijk laten zien dat bedekte grond, die niet geploegd wordt, veel water opneemt en weinig nuttige voedingsstoffen verliest.

 

De ervaringen in de dorpen zijn wisselend: soms blijven mensen weg als ze horen dat er geen voedsel of geld weggegeven wordt; een triest resultaat van decennia ontwikkelingshulp waarbij mensen betaald kregen om ergens bij te zijn (de zogenaamde “sitting fee”). In andere gevallen komen tientallen mensen naar de training, en doet ook de plaatselijke Group Village Headman mee samen met de dorpshoofden (headmen) uit de omgeving. En dat zijn hoopvolle ontwikkelingen.

Symposium 4 februari

Op 4 februari houdt Foundations For Farming Nederland een mini symposium

Kennismaking met Foundations For Farming

Het programma:

 • Opening – bijbelstudie
 • waarom holistische aanpak
 • huidige landbouwmethodes in Afrika
 • 4 principes van FFF
 • gewasrotatie
 • het gevaar van geld
 • implementatie van FFF
 • Trainingsmaterialen
 • Q&A
 • afsluiting / lunch

Aanvang: 10 uur (inloop vanaf 9:30), afsluiting 13:00 uur met lunch

Locatie: kerkgebouw Het Kruispunt, Het Spoor 51 in Houten. Er is geen lift aanwezig, dus niet toegankelijk voor rolstoelen.

Locatie op Google maps

Routebeschrijving

Geef je op als je wilt komen, dan weten we op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Voor mensen of organisaties die al in een land actief zijn, graag vermelden waar dit plaatsvindt.

Jouw naam

Jouw e-mail adres

Aantal personen

Telefoonnummer (optioneel)

Land waarin je actief bent (indien van toepassing)

Vrijwilliger gezocht: coördinatie bouw trainingscentrum

Foundations for Farming Nederland zoekt een bouwcoördinator voor een periode van drie maanden, op vrijwillige basis, voor de ontwikkeling van een trainingscentrum in Malawi.

Maluwa Ministries werkt, onder verantwoordelijkheid van Foundations for Farming Nederland, aan de implementatie van Foundations for Farming (FfF) in Malawi, regio Zomba. Sinds drie jaar wordt gewerkt in het Maluwa-gebied waar inmiddels zo’n 80 kleinschalige boeren FfF toepassen. In totaal telt Maluwa zo’n 1200 huishoudens die van landbouw afhankelijk zijn. De leider van het gebied, group village head Maluwa, heeft de positieve effecten van FfF gezien en draagt graag bij aan de verdere verspreiding van FfF. Hij heeft daarom een stuk land geschonken om hier demonstratievelden en een trainingscentrum te vestigen. Voor de ontwikkeling van het trainingscentrum werft Foundations for Farming Nederland fondsen, daarnaast is al een ontwerp voor het centrum gemaakt.

De bouw van het centrum zal in fasen plaatsvinden, deels vanuit financieel oogpunt en deels omdat in de regentijd alle aandacht naar landbouw gaat. Er zal gebruik worden gemaakt van ecologische bouwmaterialen en technieken die zoveel mogelijk lokaal beschikbaar zijn. Voor de start van de bouw zoeken we een bouwcoördinator voor de aansturing en begeleiding van de mensen in Maluwa die bij de bouw zullen meehelpen.

 • Periode: twee tot drie maanden in de zomer van 2017
 • We zoeken iemand met achtergrond en ervaring in de bouw
 • Leeftijd vanaf 25 jaar
 • Actief christen
 • Voor echtparen is het mogelijk om samen te komen: naast de bouw ligt er genoeg ander werk
 • Vanwege de culturele context zoeken we iemand die niet rookt of drinkt

 

Het doel van deze taak is niet alleen de bouw zelf, maar ook om de bouwactiviteiten te gebruiken als middel ten behoeve van de geestelijke, sociale en economische ontwikkeling van de bevolking. Hiertoe worden dezelfde managementprincipes toegepast als in FfF: op tijd werken, volgens een hoge standaard, zonder verspilling en met vreugde. De bouwcoördinator zal door zijn manier van werken en aansturen, maar ook door zijn optreden in het algemeen een voorbeeld zijn. Hij zal daarom ook deelnemen en leidinggeven aan bijbelstudies en karaktervormende bijeenkomsten.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Foundations for Farming Nederland, via info@foundationsforfarming.nl.

Trainingscentrum Maluwa

classroomDe effecten van FfF zijn zo positief dat Group Chief Maluwa een stuk grond geschonken heeft aan Maluwa Ministries, om een trainingscentrum met demonstratievelden te kunnen opzetten. We willen dit gebruiken om veel meer boeren in het Maluwa gebied te trainen en te begeleiden. Maar ook helpt een trainingscentrum om boeren uit andere gebieden en andere organisaties (zoals NGO’s die in Malawi actief zijn) te trainen in het toepassen van FfF.

 

classroom-1

In het trainingscentrum wordt het namelijk mogelijk om te overnachten, zodat mensen van grotere afstand meerdere dagen kunnen blijven voor de trainingen.

Deelnemers aan de trainingen kunnen op de demonstratievelden in de praktijk zien wat er mogelijk is met lokale middelen en de hoge standaard van werken die door FfF wordt geleerd.Het trainingscentrum gaat bestaan uit een klaslokaal, een keuken (zowel voor het bereiden van maaltijden tijdens de trainingen als voor de productie van vruchtensappen, jam e.d.), twee slaapruimtes en opslagruimte.

eco-toilet-3Er worden ecotoiletten gerealiseerd, die (na een ruime wachttijd) goed bruikbare mest opleveren voor de velden. Op de velden is ruimte voor demonstratieplots voor mais en soja, kleinschalige gewassen zoals zonnebloemen, cassave, gierst en erwten, een boomkwekerij, Moringa- en fruitbomen die een bron van vitamines zijn, en kruiden. Ook zullen er kippen worden gehouden en compost worden gemaakt. Een beheerdershuisje maakt het trainingscentrum compleet.

Vanaf de start van Maluwa Ministries is er veel nadruk gelegd op eigen initiatief en eigenaarschap. Alleen zo is er lokale betrokkenheid en kan het project voor langere termijn duurzaam zijn. Daarom zullen de mensen uit Maluwa voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het trainingscentrum. Zij zullen vanaf het begin begeleid worden door mensen met ervaring in FfF. De lokale bevolking speelt tijdens de bouw van het trainingscentrum een belangrijke rol, zoals het leveren van bouwstoffen (zand en grond) en het assisteren bij de bouwactiviteiten.

God is sterker

Van Johannes Bos ontvingen we het onderstaande, bijzondere bericht.
Ik word gebeld, er is cassave van ons demonstratieveld gestolen. Chief Maluwa is erg ontdaan. Stelen komt veel voor, wij hadden er nog geen last van gehad maar van omliggende velden is wel veel gestolen. Voor de mensen is het een ramp. Er is dit jaar al minder oogst door El Nino, en dan wordt het beetje dat je hebt ook nog gestolen.P1170110

Stenas, de jonge man die sinds april op het veld werkt, heeft een stuk van de achtergebleven cassave meegenomen en is naar de markt gegaan. Aan het eind van de ochtend heeft hij de gestolen cassave gevonden. Hij neemt de jongen mee naar de Chief. We worden weer gebeld, wat moeten we doen? De jongen heeft niet zelf de cassave gestolen hij heeft het van iemand gekocht. Maar hij zegt dat hij niet weet van wie hij het gekocht heeft. Uiteindelijk besluiten we dat de jongen naar de politie moet worden gebracht. Er wordt hier vaak voor eigen rechter gespeeld, en dat betekent dat een dief die wordt gepakt helemaal in elkaar wordt geslagen. Soms overlijden mensen zelfs aan hun verwondingen. Geen wonder dat deze jongen erg overstuur is!
De politie stuurt er op aan dat de jongen meewerkt om de dief te vinden. We gaan op weg van het politiebureau naar de markt. Daar komen we te weten dat ze deze jongen kennen en dat hij nog niet eerder problemen heeft gehad. Ook had iemand gezien dat hij de cassave die ochtend had gekocht van een verkoper die wel vaker kwam. De jongen moet de schade vergoeden en ook krijgen we de restanten van de cassave terug.
Drie dagen later wordt onze medewerker Isaac gebeld: ze hebben de dief! Hij neemt de dief mee naar Chief Maluwa. Daar wordt onderzocht of hij echt de dief is. Dat blijkt het geval, en ook wordt duidelijk dat hij al heel lang aan het stelen is, ook al is hij pas 19 jaar. Hij heeft een amulet gekocht van een toverdokter, die hem zou beschermen zodat hij niet betrapt zou worden. En dat had tot nu toe geholpen.
Waarom is hij nu wel tegen de lamp gelopen? De mensen trekken snel de conclusie: toen wij het veld kregen van de Chief, hebben we het aan God gegeven. Het is niet ons veld maar we werken erop tot eer van God. Alles wat op het veld groeit, is dus ook van Hem. En Gods macht is groter dan die van de toverdokter!
We hopen en bidden dat deze gebeurtenissen de mensen in het dorp helpen om op God te vertrouwen, hun eigen velden ook aan Hem te geven en afstand te nemen van de traditionele gewoontes en tovenarij. Ook hopen we dat dit een keerpunt is in het leven van de dief. Isaac heeft het amulet verwijderd, eerst krijg hij hoofdpijn maar hij heeft hem direct vernietigd en zo de jongen kunnen bevrijden van de negatieve binding. Ik ben dankbaar voor Isaac die zo trouw zijn werk doet en zijn landgenoten helpt om eerlijk en oprecht hun vertrouwen op God te stellen. Alle eer aan God!

WP_20160315_13_52_11_Pro

Open dag Maluwa Ministries

FfF22Op 19 maart 2016 heeft Maluwa Ministries een open dag gehouden, om veel mensen te vertellen over Foundations for Farming en ze uit te nodigen om ook FfF te gaan doen. De open dag werd gehouden op het FfF-terrein in Maluwa village nabij Zomba, Malawi. Het is trouwens goed te beseffen dat Maluwa Ministries niet naar het gebied is genoemd: Johannes en Marieke Bos hebben voor de naam Maluwa, wat bloem betekent, gekozen vanwege de holistische aanpak van FfF, waarin allerlei verschillende aspecten van het leven als blaadjes van een bloem samenkomen. Het was een prachtige bevestiging dat het gebied dat als eerste positief reageerde op FfF, later de naam Maluwa bleek te hebben!

Meer lezen

Interview met Group Village Head Maluwa

interview1Tijdens een bezoek aan Maluwa village, het eerste werkterrein van Maluwa Ministries in Malawi, had Michiel Rozema de gelegenheid om een gesprek te hebben met group village headman Maluwa. In Malawi worden groepen dorpjes genoemd naar de naam van de leider van het gebied, in dit geval Maluwa. De naam Maluwa Ministries is hier overigens niet van afgeleid, maar gekozen vanwege de betekenis (bloem) die symbool staat voor de holistische aanpak binnen Foundations for Farming, waarin spirituele, sociale, economische en inhoudelijke groei wordt nagestreefd. Dat de eerste group village headman die FfF heeft geadopteerd de naam Maluwa draagt, is een bemoediging op zichzelf!
Hieronder een weergave van het gesprek met group village head Maluwa.

Meer lezen